ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o terminie sesji RM

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-21 14:26:30 przez Adrian Piotrowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 i poz. 583) podaję do wiadomości, że została zwołana LVI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień  29 czerwca 2022 roku (środa).Projekt porządku obrad przewiduje: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu Nr LV/2022  z poprzedniej sesji. 
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza. 
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Lidzbark Warmiński”.
7. Uchwała w sprawie ustalenia dla dróg miejskich stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lidzbark Warmiński.
8. Uchwała w sprawie zawarcia Aneksu do porozumienia w celu usprawnienia realizacji zadań utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Lidzbark Warmiński z dnia 29.04.2022 roku.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Poczekalni i Sali Wystawienniczej zrewitalizowanego dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Kolejowej 5a-7.
11. Uchwała uchylająca Uchwałę Nr XLVI/325/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 października 2021 r. w sprawie darowizny na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego, na rzecz jego najemcy.
13. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR XVI/128/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami. 
14. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy Krzemowej.
15. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy Wodorowej.
16. Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zarząd Nadleśnictwo Wichrowo.
17. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.
18. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2022–2054.
19. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 r. dla Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
20. Interpelacje radnych. 
21. Zapytania radnych.
22. Wnioski i petycje obywateli.
23. Zamknięcie obrad. 


  Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 16.30.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kępińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-21 14:26:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-21 14:26:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-21 14:26:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony