ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o terminie sesji RM

Informacja ogłoszona dnia 2022-07-19 12:10:21 przez Adrian Piotrowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583,  poz.1005 i poz.1079) podaję do wiadomości, że została zwołana LVII Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień 27 lipca 2022 roku (środa).
Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu Nr LVI/2022  z poprzedniej sesji. 
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.
6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR L/358/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2022 – 2025.
7. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński w roku szkolnym 2022/2023.
8. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktycznego „E2 – empatia i ekonomia moją super mocą” dla szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński.
9. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, bibliotekarzy biblioteki pedagogicznej, pedagogów specjalnych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 9 lat z przeznaczeniem na cele publiczne - budowa i eksploatacja ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego, na rzecz jego najemcy.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
13. Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych.
14. Uchwała w sprawie wniesienia zażalenia na Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku z dnia 24 maja 2022 r. znak: BI.RZT.71.27.2022.
15. Uchwała w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lidzbarku Warmińskim.
16. Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Lidzbarka Warmińskiego.
17. Uchwała w sprawie nadania tytułu Zasłużony Obywatel Lidzbarka Warmińskiego.
18. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.  
19. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2022-2054.
20. Interpelacje radnych. 
21. Zapytania radnych. 
22. Wnioski i petycje obywateli.
23. Zamknięcie obrad. 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 16.30.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Rosa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-19 12:10:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-19 12:10:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-09 16:37:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
91 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony