ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o terminie sesji RM

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-23 09:09:54 przez Adrian Piotrowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że została zwołana LXIII Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień
30 listopada 2022 roku (środa).
Projekt porządku obrad przewiduje:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów Nr LXI/2022 i Nr LXII/2022 z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.
6. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Miasta Lidzbark Warmiński (14 terenów).
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Gminą Miejską Górowo Iławeckie w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.
8. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński.
10. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński w roku szkolnym 2022/2023.
11. Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.
12. Uchwała w sprawie wyłączenia z użytkowania jako droga fragmentu drogi gminnej nr 209044N – ul. Moniuszki.
13. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
14. Uchwała w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
15. Uchwała uchylająca Uchwałę Nr XLVII/333/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Olsztyńskiej.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Astronomów, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Astronomów, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Astronomów, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
19. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
20. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
21. Uchwała w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej oraz zasad poboru tej opłaty na 2023 rok.
22.Uchwała w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na 2023 rok.
23.  Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Lidzbarka Warmińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2023 rok.
24. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.
25. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2022–2054.
26. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
27. Interpelacje radnych.
28. Zapytania radnych.
29. Wnioski i petycje obywateli.
30. Zamknięcie obrad. 
 
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 16.30.
 
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Dorota Michalak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kępińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-23 09:09:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-23 09:09:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-23 09:09:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
92 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony