ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o terminie Sesji Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2024-06-14 08:06:25 przez Patrycja Raszewska

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G ŁO S Z E N I E
 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że została zwołana III Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień 24 czerwca 2024 roku (poniedziałek).
 
Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr II/2024 z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński.
7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Lidzbark Warmiński.
8. Uchwała w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej usytuowanej na terenie Bulwaru Nad Łyną w Lidzbarku Warmińskim.
9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.
10. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2024–2035.
11. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński za 2023 rok.
12. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.
13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2023 rok.
1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2023 rok.
2) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej.
3) Odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2023 rok.
4) Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2023 rok.
5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2023 rok i podjęcie uchwały.
14. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok.
1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok.
2) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej.
3) Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 r.
4) Odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok.
5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok i podjęcie uchwały.
15. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 r. 
16. Interpelacje radnych.
17. Zapytania radnych.
18. Wnioski i petycje obywateli.
19. Zamknięcie obrad.
 
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Aleksandra Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 15.00.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Dorota Michalak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Raszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-14 08:06:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patrycja Raszewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-14 08:06:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patrycja Raszewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-14 14:27:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony