ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 17 grudnia 2021r. (ul. J. Słowackiego)

Informacja ogłoszona dnia 2021-12-17 11:28:12 przez Monika Napiórkowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
z dnia 17 grudnia 2021 roku
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz działek gruntu przeznaczonych do zbycia  w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Miasta Lidzbark Warmiński:
  1. Działka położona przy ulicy J. Słowackiego, oznaczona w obrębie 7 numerem 178/1 o pow. 928m², zapisana w księdze wieczystej KW OL1L/00033399/3.
         Cena nieruchomości- 41.560,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
         Działka przeznaczona jest do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w obrębie 7 numerem ewidencyjnym 191o pow. 1110m2.
 
    2. Działka położona przy ulicy J. Słowackiego, oznaczona w obrębie 7 numerem 180/1 o pow. 661m², zapisana w księdze wieczystej KW OL1L/00014580/0.
       Cena nieruchomości- 29.610,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych 00/100) + należny podatek VAT.
       Działka przeznaczona jest do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w obrębie 7 numerem ewidencyjnym 179o pow. 1141m2.
 
    3. Działka położona przy ulicy J. Słowackiego, oznaczona w obrębie 7 numerem 180/2 o pow. 529m², zapisana w księdze wieczystej KW OL1L/00014580/0.
       Cena nieruchomości- 19.890,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
        Działka przeznaczona jest do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w obrębie 7 numerem ewidencyjnym 181/1o pow. 723m2.
 
Działki nr 7-178/1, 7-180/1, 7-180/2 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński oznaczone są symbolem: EZP – Tereny zieleni urządzonej. Dopuszcza się lokalizację urządzeń sportu i rekreacji takich jak: boiska, place zabaw, skatepark, ścieżki rowerowe i ścieżki piesze oraz miejsc parkingowych.
 
Nabyty grunt musi być wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem. Nabywca zobowiązuje się, w razie potrzeby, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce, na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych.
 
Uwaga ! Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.)  winne są złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 17 grudnia 2021 r. do dnia 7 stycznia 2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Napiórkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-17 11:27:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Napiórkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-17 11:28:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Napiórkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-17 11:28:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony