ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 17 grudnia 2021r. (ul. Mazurska)

Informacja ogłoszona dnia 2021-12-17 11:31:04 przez Monika Napiórkowska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
z dnia 17 grudnia 2021 roku
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz działek gruntu przeznaczonych do zbycia  w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Miasta Lidzbark Warmiński:
  1. Działka położona przy ulicy Mazurskiej, oznaczona w obrębie 11 numerem 23/3 o pow. 91m², zapisana w księdze wieczystej KW OL1L/00015068/2.
         Cena nieruchomości- 4.320,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia złotych 00/100).
         Działka przeznaczona jest do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w obrębie 11 numerem ewidencyjnym 39/1o pow. 719m2.
 
Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem: E27ZN – Tereny istniejącej zieleni w ciągu ekologicznym rz. Symsarny o znaczeniu regionalnym – adaptowane. Na terenie należy przeprowadzić ciąg rowerowo-spacerowy i ścieżki piesze. Obowiązuje całkowity zakaz naruszania istniejącej rzeźby terenu oraz wycinka drzew, z wyjątkiem cięć sanitarnych. Szczególnej troski wymaga utrzymanie i zabezpieczenie dużych i stromych stoków. Część terenów oznaczona symbolem E27ZN położona jest w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej dla której obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3.
 
Nabyty grunt musi być wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem. Nabywca zobowiązuje się, w razie potrzeby, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce, na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych.
 
Uwaga ! Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)  winne są złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 17 grudnia 2021 r. do dnia 7 stycznia 2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Napiórkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-17 11:30:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Napiórkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-17 11:31:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Napiórkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-17 11:31:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony