ˆ

Centralny rejestr umów

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Centralny rejestr umów 2022 rok

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-04 09:03:22 przez Adrian Piotrowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr SE.0050.26.2015.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015 r.
Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.
 
Centralny Rejestr Umów 2022
 
L.p. Numer umowy  Przedmiot umowy Kwota umowy Data zawarcia Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko
1 PAiN.273.1.4.2022.PS udzielenie pomocy psychologicznej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 110,00 zł  za 1 godz. (max 148,5godz)          03.01.2022 Elwira Apanowicz
2 PAiN.273.1.2.2022.PS Sprzatanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i czlonkow ich rodzin 25,00 zl za godz 03.01.2022 Agnieszka Jurgielewicz
3 PAiN.273.1.1.2022.PS Udzielenie pomocy psychologicznej osobom z problemem narkotycznym i członkom ich rodzin 110,00 za 1 godz-max104 godz. 03.01.2022 Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Jacek Sękiewicz
4 PAiN.273.1.7.2022.PS Udzielenie pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 100,00 za 1 godz.-max 102 godz. 03.01.2022 Kancelaria Radcy Prawnego - Leszek Sierputowicz
5 PAiN.273.1.5.2022.PS Wykonanie badań i sporządzania opinii sadowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 220,00 zł za 1 opinię - max 30opinii 03.01.2022 Irena Sołkiewicz
6 PAiN.273.1.6.2022.PS Wykonanie badań i sporządzania opinii sadowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 220,00 zł za 1 opinię - max 30opinii 03.01.2022 Piotr Rusiłowicz
7 PAiN.273.1.8.2022.PS Realizacja programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu 1 200,00 miesięcznie 03.01.2022 Zespół Opieki Zdrowotnej
8 PAiN.273.1.9.2022.PS Realizacja programu terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu 400,00 zł miesięcznie - 8 godz. 03.01.2022 Zespół Opieki Zdrowotnej
9 OR.273.231.2021 dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek,kserokopaiarek,urządzeń wielofunkcyjnych i faksów 15 414,80 03.01.2022 Copia Rzepnicki Krzysztof
10 PAiN.273.1.10.2022.PS Sprzatanie pomieszczeń Punktu 25,00 zł za godz. 01.02.2022 Firma Sprzatająca Krystyna Wielgo
11 PAiN.273.1.3.2022.PS Udzielenie pomocy terapeutycznej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doswiadczającym przemocy w rodzinie 80,00 zł za godz-max 196 godzin 03.01.2022 Irena Gorczyca
12 GK.273.20.2022 Codzienne sprzątanie poczekalni i toalet wraz zaopatrywaniem sie w niezbędne środki czystości (także w dni świąteczne) oraz otwieranie i zamykanie pomieszczenia poczekalni (były Dworzec PKP) 1650,00 za 1 mies. 01.02.2022 Firma Sprzatająca ,,RAF-CLEAN'' Rafał Wilecki
13 GK.273.9.2022 naprawa nawierzchni jezdni,chodników i schodów 92 492,40 01.02.2022 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.
14 PAiN.273.1.11.2022.PS Udzielenie pomocy psychologicznej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 50,00 zł za godz-max 20 godzin 01.02.2022 Gabinet Psychologiczny Kamil Krupski
15 RI.273.13.2022 dostawa i montaż nowych kwietnych ławek miejskich 59 640,00 28.01.2022 Panoramic House Jacek Krawczyk
16 GG.273.11.2022.JB Wykonanie usług polegających na podziale działek,wznowieniu działek, połączeniu diałek, wykonanie wykazu zmian gruntowych i budynkowych oraz zmianie użytków w danej działce na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania 54 600,00 14.02.2022 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Andrzej Wobalis
17 PZiZP.273.1.2022 Świadczenie usług utrzymania i wycinkidrzew na terenach Gminy Miejskiej 38 000,00 08.03.2022 Jacek Końka Firma Handlowo-Usługowa
18 GK.273.32.1.2022 Wynajem sprzetu budowlanego wraz z obsługą oraz pojazdu samochodowego wraz kierowcą-świadczenie usług wchodzących w zakres zadania nr 1 23 665,20 17.03.2022 Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL"
19 GK.273.32.2.2022 Wynajem sprzetu budowlanego wraz z obsługą oraz pojazdu samochodowego wraz kierowcą-świadczenie usług wchodzących w zakres zadania nr 2 32 312,10 17.03.2022 Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL"
20 GK.273.31.1.2022 Dostawa  materiałów budowlanych 62 115,00 17.03.2022 AGAT J.A.Kowalewscy i A.B.Adamowicz Spółka Jawna
21 GG.273.8.2022.JB Wycena lokali mieszkalnych i użytkowych 11.050,00 02.02.2022 Jolanta Puszko
22 GK.273.31.2.2022 Dostawa  materiałów budowlanych 14 760,00 17.03.2022 Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL"
23 GK.273.28.2022 Pięcioletni przegląd techniczny 19km dróg gminnych publicznych (ulic miejskich), ośmiu obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie miasta oraz założenie książki drogi dla drogi gminnej zlokalizowanej w granicach działek ewidencyjnych nr 21 i 13/90 obręb 1miasta Lidzbark Warmiński 8 794,50 17.03.2022 LEHMANN+PARTNER POLSKA sp.z o.o.
24 GG.273.9.2022.JB Określenie wartości gruntu dla terenów położonych w granicach i poza granicami administracyjnymi miasta Lidzbark Warmiński 16 420,50 11.02.2022 Usługi Techniczne Stanisław Jasiński
25 GK.272.1.1.2022 Zakup  energii elektrycznej
w okresie od 01.04.2022-31.05.2022 - 0,8286 netto zł/kWh
01.06.2022-30.06.2025 - 0,8290 netto zł/kWh
09.03.2022 TAURON Sprzedaż sp.zo.o
26 GK.272.1.2.2022 Zakup  energii elektrycznej
w okresie od 01.04.2022-31.05.2022 - 0,7443 netto zł/kWh
01.06.2022-30.06.2025 - 0,7447 netto zł/kWh
09.03.2022 TAURON Sprzedaż sp.zo.o
27 RI.273.19.2022 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją,, Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ulicy Olsztyńskiej i Warmińskiej  z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody" 48 145,47 24.03.2022 eMSanit Michał Sadowski
28 GK.272.2.2022 Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta-pielęgnacja terenów zieleni miejskiej 118,000,00 21.03.2022 Jacek Końka Firma Handlowo-Usługowa
29 GK.272.3.2022 Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta - dostawa, sadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych 118 965,00 21.03.2022 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy ,,WRZOS'' Dominik Czekała
30 RI.273.11.2022 Realizacja projektu,,Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego.Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku warmińskim"-pełnienie kompleksowego nadzoru nad realizacja zadania 34 440,00 18.03.2022 T.S.CONSULTING Tomasz Soin
31 RI.272.5.2022 Realizacja projektu,,Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego.Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku warmińskim"-wykonanie w całości robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową 1 951 717,30 18.03.2022 Transfer Art - System Rafał Grabowski
32 RI.272.4.2022 ,, Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ulicy Olsztyńskiej i Warmińskiej  z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody" wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową 9 629 094,67 16.03.2022 Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzetowe Budownictwo,,PYZAK" Anna Pyzak
33 RI.273.14.2022 Obsadzenie ozdobną roślinnością donic w kwietnych ławkach miejskich oraz pielęgnacja (podlewanie,odchwaszczanie) 7 268,00 28.02.2022 Zakład Produkcyjno-Handlowy,,WRZOS"-Dominik Czekała
34 GK.273.40.2022 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu ,,Budowa i zakup wyposażenia wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjno - sportowej przy ul.Bartoszyckiej'' 3 500,00 25.03.2022 Usługi Audytorskie i Księgowe Karolina Gałgowska
35 RI.273.29.2022 wykonanie przyłącza wod-kan na potrzeby działki 47/29 obręb Łabno przy strefie uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim 20 394,61 31.03.2022 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
36 GG.273.25.2022.JB sporzadzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych 2 600,00 07.04.2022 ASPeM Budownictwo Specjalistyczne mgr inż.Przemysław Muszalski
37 GK.273.49.2022 Opracowanie projektu-koncepcji zagospodarowania w zieleń terenu przy ul.Bartoszyckiej-Konarskiego wraz z wizualizacją 3D 3 500,00 08.04.2022 Monika Bronowska
38 GK.273.48.2022 zagospodarowanie terenu zieleni zlokalizowanego przy ul.Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim (nasadzenia wraz z niezbędnymi pracami) 19 000,00 08.04.2022 Zakład Produkcyjno-Uslugowo - Handlowy ,,Wrzos"mgr.inż. Dominik Czekała
39 GK.272.8.2022 Termomodernizacja  budynku przy ul.Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim 272 322,19 29.04.2022 BUD-MIR COMPLEX Mirosław Woźniak
40 RI.273.41.2022 Umowa dzierżawy terenu w celu budowy instalacji, eksploatacjii monitoringu badawczego jednostki technologicznej ,,ITK POINT'' wraz z infrastrukturą w ramach programu badawczo rozwojowego transregionalny obszar Inteligentna Polska. Umowa zawarta od 29.04.2022 - 28.04.2025 z możliwością przedłużenia
dzierżawa powierzchni 49,20 zł
świadczenie usługi -   3 000,00 zł netto        (płatne co miesiąc)
29.04.2022 EKOPARK Spółka Akcyjna reprezentowana przez Roberta Olejnik - Prezes Zarządu
41 RI.273.4.2022 Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla planowanego projektu ,,Budowa żłobka realizowanego w technologii modułowej z kompletną infrastrukturą technologiczną oraz zagospodarowanie terenu działki 39 483,00 02.02.2022 LTP Architekci Leszek Pierzchliński
42 RI.273.32.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej,studium wykonalnościi wniosku o dofinansowanie dla inwestycji,,Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej - etap II 32 140,00 21.04.2022 40 NET Sp.zo.o reprezentowaną przez Macieja Felskiego-Prezesa Zarzadu
43 PZiZP.273.3.2022 Sporządzenie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński 24 600,00 28.04.2022 Biuro Architektoniczno - Urbanistyczne BDK s.c
44 GK.273.50.2022 świadczenie usług konserwacji i administrowania fontann w Lidzbarku Warmińskim max 13 700,00 28.04.2022 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
45 umowa nr 5/2022 dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z ich montażem w ramach zadania inwestycyjnego,,Rozwijanie szkolnej infrastruktury -,,Laboratoria Przyszłości" 110 068,70 29.04.2022 X3D Sp.z o.o.Zaułek Drozdowy reprezentowany przez Dominika Chylewskiego
46 umowa nr 6/2022 dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z ich montażem w ramach zadania inwestycyjnego,,Rozwijanie szkolnej infrastruktury -,,Laboratoria Przyszłości" 32 472,00 29.04.2022 Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp.zo.o.
47 umowa nr 7/2022 dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z ich montażem w ramach zadania inwestycyjnego,,Rozwijanie szkolnej infrastruktury -,,Laboratoria Przyszłości" 32 890,20 29.04.2022 eSzydłowski,Łukasz Szydłowski
48 GK.273.57.2022 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu ,,Termodernizacja Budynku przy ul.Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim 11 439,00 06.05.2022 T.S.CONSULTING Tomasz Soin
49 GK.273.54.2022 Dostawa i montaż 3 sztuk osłon śmietnikowych  w ramach zadania pn.,, Wiaty śmietnikowew obrębie ul.Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim" 15 788,56 29.04.2022 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o
50 GK.272.9.1.2022 Dostawa materiałów budowlanych w związku z realizacją inwesycji pn,,Budowa parkingu przy ul.Swiętochowskiego''  - Zadanie nr 1 - Dostawa piasku i kruszywa 17 748,00 16.05.2022 AGAT J.A.Kowalewscy i A.B.Adamowicz Spółka Jawna
51 GK.272.9.2.2022 Dostawa materiałów budowlanych w związku z realizacją inwesycji pn,,Budowa parkingu przy ul.Swiętochowskiego''  - Zadanie nr 2 - Dostawa cementu 18 243,36 16.05.2022 AGAT J.A.Kowalewscy i A.B.Adamowicz Spółka Jawna
52 GK.272.9.3.2022 Dostawa materiałów budowlanych w związku z realizacją inwesycji pn,,Budowa parkingu przy ul.Swiętochowskiego''  - Zadanie nr 3 - Dostawa materiałów budowlanych 123 058,50 16.05.2022 AGAT J.A.Kowalewscy i A.B.Adamowicz Spółka Jawna
53 RI.273.33.2022 Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby działki 47/29 obręb Łabno przy strefie uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim 19 844,50 16.05.2022 ZUG - Instal Grzegorz Wasilewski
54 PAiN.273.1.12.2022.PS Wynajęcie i obsłużenie atrakcji podczas imprezy w dniu 29.05.2022r. w Parku im.Ireny Kwinto 12 000,00 09.05.2022 LONDON Schol Kinga Suszyńska
55 Aneks nr 1  do umowy nr RI.272.7.1.2022 zawartej w dniu 29.04.2022 Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej  - część 1 2 197 452,13 05.05.2022 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o
56 Aneks nr 1  do umowy nr RI.272.7.2.2022 zawartej w dniu 29.04.2022 Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej  - część 2 1 099 426,28 05.05.2022 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o
57 Aneks nr 1  do umowy nr RI.272.7.3.2022 zawartej w dniu 29.04.2022 Opracowanie dokumentacji projektu oraz wykonanie robót budowlanych związanych z tym projektem.,,Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowe ulic: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej 3 341 444,03 05.05.2022 Kazimierz Kozieł ,,Technomel"
58 PAiN.273.1.14.2022.PS Organizacja, przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć sportowych oraz przeprowadzenie rozmów profilaktycznych dotyczących powstrzymywania się od spożywania alkoholu, zdrowego stylu życia oraz zaspokajania potrzeb rodziny 8 tygodni x 3 godz x 100,00 zł 10.05.2022 Krzysztof Radke
59 PAiN.273.1.13.2022.PS Organizacja, przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć sportowych3, oraz przeprowadzenie rozmów profilaktycznych dotyczących powstrzymywania się od spożywania alkoholu, zdrowego stylu życia oraz zaspokajania potrzeb rodziny 8 tygodni x 3 godz x 100,00 zł 10.05.2022 Grażyna Rysik-Rakowska
60 GK.273.62.2022 Utrzymanie czystosci zieleńców, chodników oraz jezdni na dwóch rondach stanowiących skrzyżowanie ulic Poniatowskiego i Olsztyńskiej oraz Olsztyńskiej i Wiejskiej 20 000,00 24.05.2022 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o
61 Aneks nr 1  do umowy nr RI.273.4.2022 zawartej w dniu 02.02.2022 Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla planowanego projektu ,,Budowa żłobka realizowanego w technologii modułowej z kompletną infrastrukturą technologiczną oraz zagospodarowanie terenu działki.Podstawą zmiany terminu wykonania jest przedłuzajace sie procedowanie dokumentów stanowiacych część informacyjna do programu funkcjonalno-użytkowego 39 483,00 29.04.2022 LTP Architekci Leszek Pierzchliński
62 RI.273.30.2022 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Ogrodowej 78 720,00 21.04.2022 Akint Sp.z o.o
63 GK.273.63.2022 Zagospodarowanie terenu położonego na zbiegu ul.Bartoszyckiej a ul.Konarskiego ( np.renowacja trawnika, prace porządkowe, nasadzenia, przesadzenia ). 16 500,00 09.05.2022 Zakład Produkcyjno-Handlowy,,WRZOS"-Dominik Czekała
64 RI.273.49.2022 Opracowanie koncepcji wraz z wizualizacją 3D dla zadania pn:,,Budowa ciagów jezdnych oraz rowerowo - pieszych na byłych terenach kolejowych (nasyp kolejowy) 6 600,00 25.05.2022 Monika Bronowska
65 PAiN.273.1.15.2022.PS Realizacja programu profilaktycznego objętego scenariuszem pt.,,Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej" Realizacja programu obejmuje Szkoły Podstawowe Nr 1 ( 2 realizacje), Nr 3 (3 realizacje), Nr 4 (2 realizacje).Jedna realizacja obejmuje 30 godzin dydaktycznych. 29 050,00 10.05.2022 Andrzej Grochowalski
66 RI.273.34.2022 Wykonanie 5 szt tablic informacyjnych dla inwestycji ,,Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej ulicy Olsztyńskiej i Warmińskiej z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody" 7 380,00 30.05.2022 ,,Studio MARTIN" Mariusz Guman
67 Aneks nr 2  do umowy nr RI.272.7.1.2022 zawartej w dniu 29.04.2022 Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej  - część 1 2 197 452,13 25.05.2022 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o
68 Aneks nr 2  do umowy nr RI.272.7.2.2022 zawartej w dniu 29.04.2022 Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej  - część 2 1 099 426,28 25.05.2022 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o
69 Aneks nr 2  do umowy nr RI.272.7.3.2022 zawartej w dniu 29.04.2022 ,,Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowe ulic: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej" 3 341 444,03 25.05.2022 Kazimierz Kozieł ,,Technomel"
70 PAiN.273.1.16.2022.PS Kompleksowe zorganizowanie i zapewnienie wypoczynku letniego wraz z realizacją programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat (kolonia dla 45 osób - Ostrowo) 51 300,00 18.05.2022 Robert Sajnaj - LUTUR
71 PAiN.273.1.17.2022.PS Kompleksowe zorganizowanie i zapewnienie wypoczynku letniego wraz z realizacją programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat (kolonia dla 45 osób- Murzasichle) 48 600,00 18.05.2022 Robert Sajnaj - LUTUR
72 RTiI.272.6.1.2022 Dostawa zestawów komputerowych i sprzętu multimedialnego w ramach zadania pn:,,Dostawa wyposażenia pomieszczeń zrewitalizowanego budynku byłego dworca kolejowego" 32 893,63 04.05.2022 PH ENERGIA S.C.P Wielego,H.Widomski
73 RTiI.272.6.2.2022 Dostawa wyposażenia pomieszczeń zrewitalizowanego budynku byłego dworca kolejowego cz.2 Dostawa zestawów meblii oświetlenia do pomieszczeń biurowych i wystawienniczych 98 769,00 26.04.2022 ,,DOT'' Tomasz Dubiecki
74 RTiI.272.6.3.2022 Dostawa wyposażenia pomieszczeń zrewitalizowanego budynku byłego dworca kolejowego cz.3 Dostawa wyposażenia i mebli do pomieszczenia kuchennego i sanitariatów 53 832,18 20.04.2022 ,,UNIGASTRO''Sp.zo.o reprezentowana przez Barbarę Puć
75 GK.272.10.2022 Dostawa sprzetu komputerowego w ramach zadania pn.Realizacja projektu grantowego,,Cyfrowa Gmina" 217 107,30 10.06.2022 Xcomp SP.ZO.O spółka komandytowa
76 GK.273.65.2022 Dostawa i montaż altany w ramach zadania nwestycyjnego pn: Wiata edukacyjna przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym 14 600,00 23.05.2022 Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Chrzan Działalność Prod.-Usł.-Handlowa
77 GK.273.73.2022 Zakup doposażenia obiektu sportowego - boiska wielofunkcyjnego przy ul.Polnej 19 998,00 10.06.2022 R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa
78 RI.273.58.2022 Budowa oświetlenia ulicznego między ul.Grabowskiego a ul.Warmińską 36 500,00 27.06.2022 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski
79 RI.273.37.2022 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego termodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warminskim 135 000,00 10.06.2022 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Projektowe ,,Ósemka" Kinga Zawistowska
80 GK.272.11.2022 Dostawa sprzetu komputerowego w ramach zadania pn:Realizacja projektu grantowego,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR" 622 687,50 28.06.2022 Miecz Net Karol Labe
81 GK.273.75.2022 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu rozbudowy placu zabaw przy ul.Astronomów 750, 00 30.06.2022 Monika Bronakowska
82 RI.273.55.2022 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu ,,Zagospodarowanie plaży miejskiej w Wielochowie" 3 500,00 22.06.2022 Usługi Audytorskie i Księgowe Karolina Gałgowska
83 RI.273.56.2022 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu ,,Renowacja letniego pałacu,,Oranżeria" Biskupa Ignacego Krasickiego wraz zagospodarowaniem terenów wokół oraz zakup wyposażenia" 2 700,00 22.06.2022 Usługi Audytorskie i Księgowe Karolina Gałgowska
84 Aneks nr 1  do umowy nr RI.273.30.2022 zawartej w dniu 21.04.2022 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Ogrodowej 78 720,00 20.05.2022 Akint Sp.z o.o
85 GK.273.78.2022 świadczenie usług polegających na utrzymaniu porządku, czystości i konserwacji zilenii na terenie cmentarza żołnierzy radzieckich z okresu II wojny światowej - przy ul.Orneckiej 8 000,00 15.07.2022 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o
86 GK.272.12.1.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadaniapn.:Realizacja projektugrantowego,,Cyfrowa Gmina".Część1- Zestawy komputeroweoraz laptop. 148 754,97 28.07.2022 NTT Technology Sp.z.o.o
87 GK.272.12.2.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadaniapn.:Realizacja projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina". Część 2 - Urządzenia UTM 14 587,80 28.07.2022 Nbit Jarosław Jenczmionka Sp.zo.o.
88 GK.273.76.2022 Zakup doposażenia placu zabawprzy ul.Astronomów 9 993,34 07.07.2022 BabyCam Sp.zo.o.
89 PAiN.273.1.18.2022.PS Wynajęcie i obsłużenie atrakcji podczas imprezy dla dzieci w dniu 07.08.2022 przy Tężniach 8 000,00 01.08.2022 Kinga Suszyńska reprezentujaca firme LONDON Schol
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Stramko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-04 08:56:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-04 09:03:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Stramko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-11 11:29:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
880 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony