ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamil Onyszk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-22 09:33:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Onyszk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-22 09:47:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-22 09:47:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT o możliwości składania uwag do oferty Stowarzyszenia Klub Biegacza na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu: Promocja Lidzbarka Warmińskiego. Rozpowszechnianie zdrowego trybu życia. Przeciwdziałanie uzależnieniom.

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
o możliwości składania uwag do oferty Stowarzyszenia Klub Biegacza  na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu:  Promocja Lidzbarka  Warmińskiego. Rozpowszechnianie zdrowego trybu życia. Przeciwdziałanie uzależnieniom.
                Oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Biegacza  spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019r. poz.688) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r.(poz.2055) w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
                Zgodnie z art.19a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe mają prawo złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Muszą jednak być spełnione następujące warunki :
1. musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
2. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł ;
3. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
4. łączna kwota środków finansowych przekazanych w tym trybie dla jednej organizacji pozarządowej nie może w danym roku kalendarzowym przekroczyć kwoty 20.000 zł.
 
Oferta Stowarzyszenia Klub Biegacza   Lidzbark Warmiński spełnia łącznie powyższe warunki
 
Na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego uznaje za celową realizację zadania pod nazwą: IX Edycja Biegu Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych i tym samym zleca realizacje zadania przyznając dotację na dofinansowanie w wysokości  2 859,00 zł .
 
Zgodnie z art.,19a ust.4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej siedziby Urzędu Miejskiego ul. Świętochowskiego 14, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można składać w siedzibie tut. urzędu w terminie do dnia 3 sierpnia 2021r.
                                                                                                                     
                                                                                  
 
                     BURMISTRZ
                                                                                                              /-/ Jacek Wiśniowski
 
                 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamil Onyszk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-27 13:29:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Onyszk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-27 13:32:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Onyszk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-29 13:25:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »