ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowie instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG w mieście Lidzbark Warmiński na terenie i działki o nr ewid. 41/4, obręb Lidzbark 3, gmina Lidzbark Warmiński”.

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-26 14:54:50 przez Anna Jasiun

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                   Lidzbark Warmiński 25.08.2022r.
GK.6220.4.2022.MP
 
 
 
                                                  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
                                o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
       Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, działając na  podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2022 r. poz.1029 ze zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) informuje, że w dniu  24.08.2022r. wydana została decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowie instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG w mieście Lidzbark Warmiński na terenie i działki o nr ewid. 41/4, obręb Lidzbark 3, gmina Lidzbark Warmiński”.
 
       Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy
    ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim
 
Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 14 w godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 89 767 85 20.
 
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 26.08.2022 r.
 
 
                                                                                                             B U R M I S T R Z
                                                                                                        
                                                                                                             Jacek Wiśniowski
                                                                                                          
 
 
                                                                 
                                                                                             

Załączniki

  • Decyzja (PDF, 6 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-08-26 14:56:25 | Data wytworzenia informacji: 2022-08-26

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-26 14:48:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Jasiun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-26 14:54:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jasiun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-26 15:08:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
622 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony