ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie, znak sprawy: GK.6220.2.2023.MP

Informacja ogłoszona dnia 2023-08-24 14:22:43 przez Anna Jasiun

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie, znak sprawy: GK.6220.2.2023.MP

GK.6220.2.2023.MP                                                                                                                            Lidzbark Warmiński, dnia 24.08.2023 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie
 
 
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie nowego węzła do produkcji betonu towarowego oraz zmiana funkcji węzła istniejącego na dz. nr 13/83 oraz wykonanie dwóch zasieków przystosowanych do magazynowania popiołów z procesów termicznych na dz. nr  13/38, 13/130
i 13/131 obręb 1 Lidzbark Warmiński ‘’.
 
zawiadamiam
 
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.
 
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z zebranymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński ( po uprzednim uzgodnieniu pod numerem 89 767 85 20 ) w godz. 8:00 -16:00 Poniedziałek , 7:00 – 15:00 Wtorek – Piątek, oraz  o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: .
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja na podstawie zebranego w sprawie materiału.
 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości w dniu 24.08.2023 r. na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński https://bip.lidzbarkw.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Lidzbark Warmiński w siedzibie urzędu przy ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński.
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                                                                
                                                                                                                    Zastępca Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
 
                                                                                                                                         Tomasz Nykiel
 
Do wiadomości:
1.BUDOKOP-BETON Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 15
11-100 Lidzbark Warmiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-24 14:19:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Jasiun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-24 14:22:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jasiun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-24 14:22:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony