ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Lidzbark Warmiński o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia", na działce nr 3/12, obręb Koniewo, gmina Lidzbark Warmiński.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-24 10:09:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślusarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-24 10:11:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślusarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-24 10:11:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„ Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmiński."

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                                   Lidzbark Warmiński 06.06.2024 r.
GK.6220.5.2023.MP
 
                                                                                                 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
                                                                               o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, działając na  podstawie art. 38 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2023 r. poz.1094 ze zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ) informuje,
że w dniu 06.06.2024 r.wydana została decyzja środowiskowadla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym
       Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie
za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy
  ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim
 
Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński,
ul. Świętochowskiego 14 w godzinach urzędowania,po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 89 767 85 20.
 
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 07.06.2024 r.
 
                         
                                                                                                                                                                        z up. BURMISTRZA
                                                                                                                                                                           Tomasz Nykiel
 
                                                                                                                                                                          Z-ca Burmistrza   

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-07 14:40:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślusarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-07 14:50:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślusarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-07 14:51:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Lidzbark Warmiński o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 51 na odcinku Bartoszyce - Lidzbark Warmiński".

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-27 12:41:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślusarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-27 12:44:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślusarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-27 12:44:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie infrastruktury kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim” na działkach nr 10/15, 10/22, 10/50, obręb nr 0003 Miasto Lidzbark Warmiński oraz dz. nr 1/7, 3/3, 3/4, 4 obręb 0004 miasto Lidzbark Warmiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-23 14:59:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślusarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-23 15:01:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślusarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-23 15:01:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim - Rejony ulic: Polna, Astronomów, Dantyszka oraz Tadeusza Kościuszki w mieście Lidzbark Warmiński, województwo warmińsko-mazurskie. Działki objęte inwestycją: 6/7, 6/19, 9, 10/15, 10/22, 10/23, 10/24, 10/26, 10/50, 10/52, 31/2, 33, 34/2, 42, 40, 44, 144/1, 144/3, 145/9, 145/19, 145/20, 145/22, obręb nr 0003 Miasto Lidzbark Warmiński; 1/7, obręb nr 0004 Miasto Lidzbark Warmiński; 21/22, 21/8, 25/18, 30, 39/7, 59/6, 23/1, 24/1, 137/2 obręb nr 0005 Miasto Lidzbark Warmiński’’

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lidzbark Warmiński 22.02.2024 r.
GK.6220.4.2023.MP
 
                                       ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
                                o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, działając na  podstawie art. 38 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2023 r. poz.1094 ze zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) informuje, że w dniu 22.02.2024 r. wydana została decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego
na: „ budowie infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim - Rejony ulic: Polna, Astronomów, Dantyszka oraz Tadeusza Kościuszki w mieście Lidzbark Warmiński, województwo warmińsko-mazurskie. Działki objęte inwestycją: 6/7, 6/19, 9, 10/15, 10/22, 10/23, 10/24, 10/26, 10/50, 10/52, 31/2, 33, 34/2, 42, 40, 44, 144/1, 144/3, 145/9, 145/19, 145/20, 145/22, obręb nr 0003 Miasto Lidzbark Warmiński; 1/7, obręb nr 0004 Miasto Lidzbark Warmiński; 21/22, 21/8, 25/18, 30, 39/7, 59/6, 23/1, 24/1, 137/2 obręb nr 0005 Miasto Lidzbark Warmiński’’
       Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy
  ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim
 
Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 14 w godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 89 767 85 20.
 
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 22.02.2024 r.
 
                                                                             BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                     Jacek Wiśniowski
 
 
 
 
Do wiadomości
1 Pełnomocnik Cezary Pyzak, Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe budownictwa,,Pyzak”
   ul. Dąbrowskiego 11,11-100 Lidzbark Warmiński
2.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
  Wydział Spraw Terenowych I
  ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
3.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  ul. Orła Białego 6 , 11-100 Lidzbark Warmiński
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie   Zarząd Zlewni w Olsztynie ul. Partyzantów ½ , 10-522 Olsztyn

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-22 15:13:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślusarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-22 15:18:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślusarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-22 15:20:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
565 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-09 10:52:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Jasiun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-09 10:55:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jasiun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-09 10:55:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                    Lidzbark Warmiński, dnia 15.04.2024 r.
GK.6220.5.2023.MP
  
 
                                                                         ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
                       Burmistrza Lidzbarka  Warmińskiego  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Na podstawie art. 10 § 1 , art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (  Dz.U. z 2023 r. poz.775 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2023 r. poz.1094 ze zm.)
                                                                                                                 
                                                                                    Zawiadamiam
o złożeniu  wniosku w dniu 12.04.2024 r., przez pełnomocnika Pana Cezarego Pyzaka, Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa ,,PYZAK”, ul. Dąbrowskiego 11, 11-100 Lidzbark Warmiński, działającego w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie infrastruktury kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim’’, umiejscowionego na działkach: 10/15, 10/22, 10/50, obręb nr 0003 Miasto Lidzbark Warmiński; 1/7, 3/3, 3/4, 4 obręb nr 0004 Miasto Lidzbark Warmiński.
Na podstawie  art. 75 ust.1 pkt ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym w sprawie wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.
            Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału  w każdym jego stadium. Zgodnie z  art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
            Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Świętochowskiego 14 ( po uprzednim uzgodnieniu 
pod numerem 89 767 85 20) w godz. 8:00- 16:00 Poniedziałek, 7:00 – 15:00 Wtorek – Piątek, oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: . Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.
 
                Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia należy uzyskać opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Olsztynie, Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni  w Olsztynie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i ewentualnych uzgodnień.
            Strona może działać przez pełnomocnika , chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
             Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje  za pomocą środków komunikacji elektronicznej . W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy, ze skutkiem doręczenia. Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie.
            W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego . W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutki prawne.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński w siedzibie urzędu przy ulicy Świętochowskiego 14.
             Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w wypadku zawiadamiania
o czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie lub doręczenie uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
 
 
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 15.04.2024 r.
 
                                                                                                                  
                                                                                                                                                    Z-ca BURMISTRZA
                                                                                                              
                                                                                                                                                     Tomasz Nykiel                                                       
  
   
 
 
                                                                             
                                                                                                                                                                                
0trzymują :
 1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
 2. a/a
Do wiadomości:
1. Pełnomocnik Cezary Pyzak, Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa,, Pyzak’’, ul. Dąbrowskiego 11,11-100 Lidzbark Warmiński
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw terenowych I ul. Wojska Polskiego 1, 82 – 300 Elbląg
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Orła Białego 6, 11-100 Lidzbark Warmiński
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantów ½, 10-522 Olsztyn
     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Jasiun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-15 15:06:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Jasiun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-15 15:12:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jasiun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-15 15:15:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie ,,Budowy infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim - Rejony ulic: Polna, Astronomów, Dantyszka oraz Tadeusza Kościuszki w mieście Lidzbark Warmiński, województwo warmińsko-mazurskie,’’ umiejscowionego na działkach: 6/7, 6/19, 9, 10/15, 10/22, 10/23, 10/24, 10/26, 10/50, 10/52, 31/2, 33, 34/2, 42, 40, 44, 144/1, 144/3, 145/9, 145/19, 145/20, 145/22, obręb nr 0003 Miasto Lidzbark Warmiński; 1/7, obręb nr 0004 Miasto Lidzbark Warmiński; 21/22, 21/8, 25/18, 30, 39/7, 59/6, 23/1, 24/1, 137/2, obręb nr 0005 Miasto Lidzbark Warmiński.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-06 14:51:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślusarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-06 14:54:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślusarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-06 14:54:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
337 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„ Rozbudowie budynku aparatowni o cześć magazynową z funkcją konfekcjonowania i pakowania proszków pochodzenia mlecznego laktofyryny (LF) i laktoperoksydazy (LPO) w Polmlek Sp. z o.o. w Warszawie Zakład w Lidzbarku Warmińskim 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Topolowa 1’’.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                      Lidzbark Warmiński 15.12.2023r.
GK.6220.3.2023.MP
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
                                o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, działając na  podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz.1094 ze zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) informuje, że w dniu 15.12.2023r. wydana została decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na:„ Rozbudowie budynku aparatowni o cześć magazynową z funkcją konfekcjonowania i pakowania proszków pochodzenia mlecznego laktofyryny (LF) i laktoperoksydazy (LPO) w Polmlek Sp. z o.o. w Warszawie Zakład w Lidzbarku Warmińskim 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Topolowa 1’’.
       Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy
  ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim
 
Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 14 w godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 89 767 85 20.
 
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 15.12.2023 r.
 
  BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski
 
Do wiadomości
1. Polmlek Spółka z.o.o.
 ul. Topolowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
2.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
  Wydział Spraw Terenowych I
  ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
3.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  ul. Orła Białego 6 , 11-100 Lidzbark Warmiński
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
   Zarząd Zlewni w Olsztynie
    ul. Partyzantów ½ , 10-522 Olsztyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-15 15:06:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Jasiun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-15 15:10:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jasiun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-15 15:10:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
313 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                    Lidzbark Warmiński, dnia 20.10.2023 r.
GK.6220.4.2023.MP
  
 
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
Burmistrza Lidzbarka  Warmińskiego
    o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Na podstawie art. 10 § 1 , art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (  Dz.U. z 2023 r. poz.775 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2023 r. poz.1094 ze zm.)
                 Zawiadamiam
o złożeniu  wniosku w dniu 10.10.2023 r., przez pełnomocnika Pana Cezarego Pyzaka, Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa ,,PYZAK”, ul. Dąbrowskiego 11, 11-100 Lidzbark Warmiński działającego w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim - Rejony ulic: Polna, Astronomów, Dantyszka oraz Tadeusza Kościuszki w mieście Lidzbark Warmiński, województwo warmińsko-mazurskie,’’ umiejscowionego na działkach: 6/7, 6/19, 9, 10/15, 10/22, 10/23, 10/24, 10/26, 10/50, 10/52, 31/2, 33, 34/2, 42, 40, 44, 144/1, 144/3, 145/9, 145/19, 145/20, 145/22, obręb nr 0003 Miasto Lidzbark Warmiński; 1/7, obręb nr 0004 Miasto Lidzbark Warmiński; 21/22, 21/8, 25/18, 30, 39/7, 59/6, 23/1, 24/1, 137/2, obręb nr 0005 Miasto Lidzbark Warmiński.  
Na podstawie  art. 75 ust.1 pkt ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym w sprawie wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.
            Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału  w każdym jego stadium. Zgodnie z  art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
            Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Świętochowskiego 14 ( po uprzednim uzgodnieniu 
pod numerem 89 767 85 20) w godz. 8:00- 16:00 Poniedziałek, 7:00 – 15:00 Wtorek – Piątek, oraz
o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: . Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.
 
                Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia należy uzyskać opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Olsztynie, Państwowego Inspektora Sanitarnego
w Lidzbarku Warmińskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni
 w Olsztynie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i ewentualnych uzgodnień.
            Strona może działać przez pełnomocnika , chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
             Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje  za pomocą środków komunikacji elektronicznej . W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy, ze skutkiem doręczenia. Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie.
            W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego . W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutki prawne.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński w siedzibie urzędu przy ulicy Świętochowskiego 14.
             Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w wypadku zawiadamiania
o czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania , zawiadomienie lub doręczenie uważa się
 za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
 
 
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 27.10.2023 r.
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                
                                                                       Z-ca BURMISTRZA                                                                                
                                                                                                            Tomasz Nykiel                                                                                                                     
  
   
 
 
                                                                             
                                                                                                                                                                                
0trzymują :
 1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
 2. a/a
Do wiadomości:
1. Pełnomocnik Cezary Pyzak, Przedsiębiorstwo Transportowo-
Sprzętowe Budownictwa,, Pyzak’’, ul. Dąbrowskiego 11,
11-100 Lidzbark Warmiński
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Wydział Spraw terenowych I ul. Wojska Polskiego 1, 82 – 300 Elbląg
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Orła Białego 6, 11-100 Lidzbark Warmiński
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantów ½, 10-522 Olsztyn
     

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-27 14:59:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Jasiun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-27 15:03:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jasiun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-27 15:06:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
490 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji