ˆ

Centralny rejestr umów

Szczegóły informacji

Centralny rejestr umów 2022 rok

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-04 09:03:22 przez Adrian Piotrowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr SE.0050.26.2015.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015 r.
Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.
 
Centralny Rejestr Umów 2022
 
L.p. Numer umowy  Przedmiot umowy Kwota umowy Data zawarcia Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko
1 PAiN.273.1.4.2022.PS udzielenie pomocy psychologicznej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 110,00 zł  za 1 godz. (max 148,5godz)          03.01.2022 Elwira Apanowicz
2 PAiN.273.1.2.2022.PS Sprzatanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i czlonkow ich rodzin 25,00 zl za godz 03.01.2022 Agnieszka Jurgielewicz
3 PAiN.273.1.1.2022.PS Udzielenie pomocy psychologicznej osobom z problemem narkotycznym i członkom ich rodzin 110,00 za 1 godz-max104 godz. 03.01.2022 Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Jacek Sękiewicz
4 PAiN.273.1.7.2022.PS Udzielenie pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 100,00 za 1 godz.-max 102 godz. 03.01.2022 Kancelaria Radcy Prawnego - Leszek Sierputowicz
5 PAiN.273.1.5.2022.PS Wykonanie badań i sporządzania opinii sadowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 220,00 zł za 1 opinię - max 30opinii 03.01.2022 Irena Sołkiewicz
6 PAiN.273.1.6.2022.PS Wykonanie badań i sporządzania opinii sadowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 220,00 zł za 1 opinię - max 30opinii 03.01.2022 Piotr Rusiłowicz
7 PAiN.273.1.8.2022.PS Realizacja programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu 1 200,00 miesięcznie 03.01.2022 Zespół Opieki Zdrowotnej
8 PAiN.273.1.9.2022.PS Realizacja programu terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu 400,00 zł miesięcznie - 8 godz. 03.01.2022 Zespół Opieki Zdrowotnej
9 OR.273.231.2021 dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek,kserokopaiarek,urządzeń wielofunkcyjnych i faksów 15 414,80 03.01.2022 Copia Rzepnicki Krzysztof
10 PAiN.273.1.10.2022.PS Sprzatanie pomieszczeń Punktu 25,00 zł za godz. 01.02.2022 Firma Sprzatająca Krystyna Wielgo
11 PAiN.273.1.3.2022.PS Udzielenie pomocy terapeutycznej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doswiadczającym przemocy w rodzinie 80,00 zł za godz-max 196 godzin 03.01.2022 Irena Gorczyca
12 GK.273.20.2022 Codzienne sprzątanie poczekalni i toalet wraz zaopatrywaniem sie w niezbędne środki czystości (także w dni świąteczne) oraz otwieranie i zamykanie pomieszczenia poczekalni (były Dworzec PKP) 1650,00 za 1 mies. 01.02.2022 Firma Sprzatająca ,,RAF-CLEAN'' Rafał Wilecki
13 GK.273.9.2022 naprawa nawierzchni jezdni,chodników i schodów 92 492,40 01.02.2022 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.
14 PAiN.273.1.11.2022.PS Udzielenie pomocy psychologicznej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 50,00 zł za godz-max 20 godzin 01.02.2022 Gabinet Psychologiczny Kamil Krupski
15 RI.273.13.2022 dostawa i montaż nowych kwietnych ławek miejskich 59 640,00 28.01.2022 Panoramic House Jacek Krawczyk
16 GG.273.11.2022.JB Wykonanie usług polegających na podziale działek,wznowieniu działek, połączeniu diałek, wykonanie wykazu zmian gruntowych i budynkowych oraz zmianie użytków w danej działce na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania 54 600,00 14.02.2022 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Andrzej Wobalis
17 PZiZP.273.1.2022 Świadczenie usług utrzymania i wycinkidrzew na terenach Gminy Miejskiej 38 000,00 08.03.2022 Jacek Końka Firma Handlowo-Usługowa
18 GK.273.32.1.2022 Wynajem sprzetu budowlanego wraz z obsługą oraz pojazdu samochodowego wraz kierowcą-świadczenie usług wchodzących w zakres zadania nr 1 23 665,20 17.03.2022 Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL"
19 GK.273.32.2.2022 Wynajem sprzetu budowlanego wraz z obsługą oraz pojazdu samochodowego wraz kierowcą-świadczenie usług wchodzących w zakres zadania nr 2 32 312,10 17.03.2022 Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL"
20 GK.273.31.1.2022 Dostawa  materiałów budowlanych 62 115,00 17.03.2022 AGAT J.A.Kowalewscy i A.B.Adamowicz Spółka Jawna
21 GK.273.31.2.2022 Dostawa  materiałów budowlanych 14 760,00 17.03.2022 Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL"
22 GK.273.28.2022 Pięcioletni przegląd techniczny 19km dróg gminnych publicznych (ulic miejskich), ośmiu obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie miasta oraz założenie książki drogi dla drogi gminnej zlokalizowanej w granicach działek ewidencyjnych nr 21 i 13/90 obręb 1miasta Lidzbark Warmiński 8 794,50 17.03.2022 LEHMANN+PARTNER POLSKA sp.z o.o.
23 GG.273.9.2022.JB Określenie wartości gruntu dla terenów położonych w granicach i poza granicami administracyjnymi miasta Lidzbark Warmiński 16 420,50 11.02.2022 Usługi Techniczne Stanisław Jasiński
24 GK.272.1.1.2022 Zakup  energii elektrycznej
w okresie od 01.04.2022-31.05.2022 - 0,8286 netto zł/kWh
01.06.2022-30.06.2025 - 0,8290 netto zł/kWh
09.03.2022 TAURON Sprzedaż sp.zo.o
25 GK.272.1.2.2022 Zakup  energii elektrycznej
w okresie od 01.04.2022-31.05.2022 - 0,7443 netto zł/kWh
01.06.2022-30.06.2025 - 0,7447 netto zł/kWh
09.03.2022 TAURON Sprzedaż sp.zo.o
26 RI.273.19.2022 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją,, Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ulicy Olsztyńskiej i Warmińskiej  z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody" 48 145,47 24.03.2022 eMSanit Michał Sadowski
27 GK.272.2.2022 Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta-pielęgnacja terenów zieleni miejskiej 118,000,00 21.03.2022 Jacek Końka Firma Handlowo-Usługowa
28 GK.272.3.2022 Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta - dostawa, sadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych 118 965,00 21.03.2022 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy ,,WRZOS'' Dominik Czekała
29 RI.273.11.2022 Realizacja projektu,,Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego.Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku warmińskim"-pełnienie kompleksowego nadzoru nad realizacja zadania 34 440,00 18.03.2022 T.S.CONSULTING Tomasz Soin
30 RI.272.5.2022 Realizacja projektu,,Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego.Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku warmińskim"-wykonanie w całości robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową 1 951 717,30 18.03.2022 Transfer Art - System Rafał Grabowski
31 RI.272.4.2022 ,, Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ulicy Olsztyńskiej i Warmińskiej  z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody" wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową 9 629 094,67 16.03.2022 Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzetowe Budownictwo,,PYZAK" Anna Pyzak
32 RI.273.14.2022 Obsadzenie ozdobną roślinnością donic w kwietnych ławkach miejskich oraz pielęgnacja (podlewanie,odchwaszczanie) 7 268,00 28.02.2022 Zakład Produkcyjno-Handlowy,,WRZOS"-Dominik Czekała
33 GK.273.40.2022 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu ,,Budowa i zakup wyposażenia wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjno - sportowej przy ul.Bartoszyckiej'' 3 500,00 25.03.2022 Usługi Audytorskie i Księgowe Karolina Gałgowska
34 RI.273.29.2022 wykonanie przyłącza wod-kan na potrzeby działki 47/29 obręb Łabno przy strefie uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim 20 394,61 31.03.2022 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
35 GG.273.25.2022.JB sporzadzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych 2 600,00 07.04.2022 ASPeM Budownictwo Specjalistyczne mgr inż.Przemysław Muszalski
36 GK.273.49.2022 Opracowanie projektu-koncepcji zagospodarowania w zieleń terenu przy ul.Bartoszyckiej-Konarskiego wraz z wizualizacją 3D 3 500,00 08.04.2022 Monika Bronowska
37 GK.273.48.2022 zagospodarowanie terenu zieleni zlokalizowanego przy ul.Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim (nasadzenia wraz z niezbędnymi pracami) 19 000,00 08.04.2022 Zakład Produkcyjno-Uslugowo - Handlowy ,,Wrzos"mgr.inż. Dominik Czekała
38 GK.272.8.2022 Termomodernizacja  budynku przy ul.Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim 272 322,19 29.04.2022 BUD-MIR COMPLEX Mirosław Woźniak
39 RI.273.41.2022 Umowa dzierżawy terenu w celu budowy instalacji, eksploatacjii monitoringu badawczego jednostki technologicznej ,,ITK POINT'' wraz z infrastrukturą w ramach programu badawczo rozwojowego transregionalny obszar Inteligentna Polska. Umowa zawarta od 29.04.2022 - 28.04.2025 z możliwością przedłużenia
dzierżawa powierzchni 49,20 zł
świadczenie usługi -   3 000,00 zł netto        (płatne co miesiąc)
29.04.2022 EKOPARK Spółka Akcyjna reprezentowana przez Roberta Olejnik - Prezes Zarządu
40 RI.273.4.2022 Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla planowanego projektu ,,Budowa żłobka realizowanego w technologii modułowej z kompletną infrastrukturą technologiczną oraz zagospodarowanie terenu działki 39 483,00 02.02.2022 LTP Architekci Leszek Pierzchliński
41 RI.273.32.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej,studium wykonalnościi wniosku o dofinansowanie dla inwestycji,,Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej - etap II 32 140,00 21.04.2022 40 NET Sp.zo.o reprezentowaną przez Macieja Felskiego-Prezesa Zarzadu
42 PZiZP.273.3.2022 Sporządzenie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński 24 600,00 28.04.2022 Biuro Architektoniczno - Urbanistyczne BDK s.c
43 GK.273.50.2022 świadczenie usług konserwacji i administrowania fontann w Lidzbarku Warmińskim max 13 700,00 28.04.2022 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
44 umowa nr 5/2022 dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z ich montażem w ramach zadania inwestycyjnego,,Rozwijanie szkolnej infrastruktury -,,Laboratoria Przyszłości" 110 068,70 29.04.2022 X3D Sp.z o.o.Zaułek Drozdowy reprezentowany przez Dominika Chylewskiego
45 umowa nr 6/2022 dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z ich montażem w ramach zadania inwestycyjnego,,Rozwijanie szkolnej infrastruktury -,,Laboratoria Przyszłości" 32 472,00 29.04.2022 Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp.zo.o.
46 umowa nr 7/2022 dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z ich montażem w ramach zadania inwestycyjnego,,Rozwijanie szkolnej infrastruktury -,,Laboratoria Przyszłości" 32 890,20 29.04.2022 eSzydłowski,Łukasz Szydłowski
47 GK.273.57.2022 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu ,,Termodernizacja Budynku przy ul.Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim 11 439,00 06.05.2022 T.S.CONSULTING Tomasz Soin
48 GK.273.54.2022 Dostawa i montaż 3 sztuk osłon śmietnikowych  w ramach zadania pn.,, Wiaty śmietnikowew obrębie ul.Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim" 15 788,56 29.04.2022 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Stramko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-04 08:56:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-04 09:03:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Stramko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-11 12:16:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
640 raz(y)