ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 25Drukuj informację Ogłoszenie numer: 25

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej

Data udostępnienia: 2024-07-09

Ogłoszono dnia: 2024-07-09

Termin składania dokumentów: 2024-07-19 15:00:00

Nr ogłoszenia: 25

Zlecający: Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3.  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4.  nieposzlakowana opinia,
 5. jest obywatelem polskim.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane wykształcenie wyższe w kierunku architektura krajobrazu, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, administracji, inżynierii środowiskowej, budownictwa,
 2. samodzielność, wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność,
 3. doświadczenie w pracy związanej z pielęgnacją zieleni, budową sieci sanitarnych i energetycznych,
 4.  znajomość obsługi komputera, obsługi standardowych aplikacji Windows (Word, Excel), oraz poczty elektronicznej i Internetu,
 5. umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia,
 6. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie przyrody, ustawy krajobrazowej, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy - Prawo budowlane,
 7. mile widziane prawo jazdy minimum kat. B,
 8. zachęcamy do składania aplikacji osoby z niepełnosprawnością.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem i nadzorem nad utrzymaniem zieleni miejskiej, wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew i występowanie o wycinkę do innych organów, koordynowaniem zarządzania i gospodarowania infrastrukturą miejską w tym: wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą i energetyczną, uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych infrastruktury miejskiej, koordynowanie i nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych będących własnością Miasta.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Lidzbarku Warmińskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy,
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających uprawnienia, umiejetności i kwalifikacje,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. kopia  dokumentu  potwierdzającego  niepełnosprawność  (w  przypadku,  gdy kandydat, zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym  mowa  w  art.  13a  ust.  2 ustawy  o  pracownikach  samorządowych -pierwszeństwo  w zatrudnieniu  na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje  osobie  niepełnosprawnej,  o  ile  znajduje  się  w  gronie  wyłonionych kandydatów).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-07-19 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miejski  11-100 Lidzbark Warmiński ul. Świętochowskiego 14 z dopiskiem: Dotyczy: "Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej" w terminie do dnia 19.07.2024r. do godz. 15.00.
Istnieje możliwość aby osoby niepełnosprawne przesyłały dokumenty aplikacyjne w postaci elektronicznej, podpisane podpisem osobistym, zaufanym lub kwalifikowanym na adres: Skrzynka Podawcza na E-PUAP -  /2809011/skrytka
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-89-767-85-16. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbaku Warmińskim oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie ul. Świętochowskiego 14.
Jednocześnie informuję o możliwości odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca realizacji zdań związanych z procesem rekrutacji
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 1. administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, tel. 897678500, adres e-mail: um@lidzbarkw.pl                         (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: d.ejsmont@lidzbarkw.pl, tel.897678539
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji pracowników. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.
 6. do wskazanego terminu składania ofert w ogłoszeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
 9. Dokumenty aplikacyjne w przypadku nie wybrania Pana/Pani na stanowisko opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym mogą być odebrane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, a w przypadku nie odebrania dokumentów w ciągu trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji dokumentacja zostanie zniszczona komisyjnie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Niedźwiedzka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-09 14:47:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-09 14:47:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-10 10:48:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
531 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony