ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-01-21
Termin składania dokumentów
2022-01-31 10:00:00
Stanowisko
podinspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat finansowy
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-01-12
Termin składania dokumentów
2022-01-24 12:00:00
Stanowisko
podinspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Gospodarki Komunalnej