ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna RODO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim jest:
  • Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, z siedzibą pod adresem: ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński.
    
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego Lidzbark Warmiński, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim za pomocą adresu e-mail    lub listownie pod adresem:  Urząd Miasta, ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych
   
 3. Pani/Pana dane osobowe będą uzyskane i przetwarzane przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego w celu: 
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • natomiast w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
    
 4. Uzyskane w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych dane osobowe:
  • Nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  • Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  • Nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
    
 5. Pani/Pan posiada prawo do: 
  • dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przy czym dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych musi być zgodne z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzania oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa UODO w przypadku naruszenia przepisów RODO. 
  • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów zawartych w punkcie 3 oraz przewidziany prawem okres archiwizacji. 
 
Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy lub przedłużeniem czasu trwania sprawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrian Piotrowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-19 09:12:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-19 09:12:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-19 09:12:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »