ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Numery rachunków bankowych Gminy Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numery rachunków bankowych Gminy Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku
 
Obsługę bankową realizuje Bank Handlowy w Warszawie S. A.
 
Numer podstawowego rachunku bankowego
Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
89 1030 1508 0000 0008 2360 5000
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
• opłaty skarbowej
• opłaty miejscowej
• opłaty cmentarnej
• użytkowania wieczystego gruntu gminy,
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
• dzierżawy gruntu gminy,
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
• opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych
• korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
• zwrotu kosztów sądowych
 
Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Lidzbarka Warmińskiego, w tym:
- środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
 
Kod do dokonywania płatności walutowych z zagranicy KOD (SWIFT): CITIPLPX
 
--------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
40 1030 1508 0000 0008 2360 5009
Przy czym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych otrzymane drogą korespondencyjną
--------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
indywidualny nr rachunku wskazany w decyzji określającej wymiar podatku na rok lub w zawiadomieniu o wygenerowanym numerze rachunku
-------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego dla dochodów budżetu państwa:
07 1030 1508 0000 0008 2360 5021
---------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego - depozyty:
35 1030 1508 0000 0008 2360 5002
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
• wadium
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego – Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim
Bank PKO BP S.A.
09 1020 3570 0000 2102 0007 7339
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu aktów urodzeń, małżeństw i zgonów jest możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo,
 
Od 1 stycznia 2024 roku można bez dodatkowych opłat dokonywać wpłat gotówkowych na rzecz Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński i jej jednostek organizacyjnych we wszystkich placówkach Poczty Polskiej (Urząd Pocztowy lub Filia Urzędu Pocztowego z wyłączeniem Agencji Pocztowych), na terenie całej Polski.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Mucha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-08 14:09:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-08 14:19:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-08 14:24:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »