ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualne Zamówienia Publiczne poniżej 130 000 zł 21828

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 5582
Dane adresowe - nr konta bankowego 2037
Dni i godziny otwarcia 1556
Regulamin Organizacyjny 2248
Kierownictwo Urzędu 9830
Referaty i Samodzielne Stanowiska 3147
Referaty 14789
Kierownicy Referatów 3258
Samodzielne stanowiska 2358
Komenda Straży Miejskiej 1531
Urząd Stanu Cywilnego 1656
Urząd Cyfrowy, skrzynka podawcza 1429
Deklaracja dostępności 1607
Raporty o stanie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 597
Rada Miasta 1991
Skład Rady Miejskiej 1195
Dyżury Radnych 1150
Komisje 968
Statut Miasta 841
Ogłoszenie o terminie sesji RM 8182
Sesje Rady Miejskiej 1603
Interpelacje 16287
Protokoły z sesji 303
za 2021 rok 1423
za 2022 rok 411
Rada Seniorów 688
Zarządzenia 1784
Rada Młodzieży 183
Ochrona danych osobowych 1368
Praca w urzędzie, konkursy 4480
Praca w urzędzie 3597
Aktualne 7778
W toku 797
Wyniki 14637
Konkursy 2430
Jednostki podległe 991
Jednostki organizacyjne miasta 4380
Instytucje kultury 2201
Spółki miasta 4357
Majątek, finanse, budżet 1034
Majątek 1297
Finanse 338
Bilanse skonsolidowane 912
Sprawozdania finansowe 1213
Sprawozdania budżetowe 2352
Budżet Miasta 305
Projekt budżetu 1493
Budżet Miasta 2651
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 1362
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1944
Procedury uchwalania budżetu 1027
Sprawozdania z wykonania budżetu (art 37 ust. 2 lit a-e ustawy o finansach publicznych) 1770
Opinie RIO 2123
Informacje wynikające z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 1874
Dług publiczny 2893
Dotacje 1692
Sprzedaż mienia 4540
Uchwały i zarządzenia 0
Podatki, opłaty, umorzenia 2207
Pomoc publiczna 1169
Ulgi, umorzenia, odroczenia 1391
Kontrole 278
Plany kontroli 116
2022 rok 558
Sprawozdania Burmistrza 8250
Organizacje pozarządowe 5370
Planowanie przestrzenne 766
Obwieszczenia 3588
Obwieszczenia 4888
Petycje 542
Zamówienia publiczne 4323
Zamówienia publiczne - platforma zakupowa 0
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 23565
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2380
Sprzedaż nieruchomości 40072
Ogłoszenia o przetargach 49594
Wykazy nieruchomości 43492
Ochrona środowiska 601
Obwieszczenia 4885
Ocena jakości wody 7387
Ankiety 534
Analiza Gospodarki Odpadami 361
Narodowy Spis Powszechny 2021 463
Akty prawne 1824
Aktualności 4071
Realizowane programy 537
Program Priorytetowy Czyste Powietrze 1301
Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków 904
Zabytki 475
Gminna Ewidencja Zabytków 1267
Program Opieki Nad Zabytkami 911
Programy i strategie rozwoju 3674
Oświadczenia majątkowe 2140
za 2020 rok 250
Rada Miasta 3463
Urząd Miasta 2953
Pozostałe jednostki 2002
za 2021 rok 357
Rada Miasta 1092
Urząd Miasta 1042
Pozostałe jednostki 934
Rejestr instytucji kultury 545
Centralny rejestr umów 17387
Archiwalna strona BIP (do dnia 03.06.2021) 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 131201
Redakcja biuletynu 529
Mapa serwisu 698
Statystyki 437
Kontakt 5661
« powrót do poprzedniej strony