ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualne Zamówienia Publiczne poniżej 130 000 zł 15054

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 3975
Dane adresowe - nr konta bankowego 1582
Dni i godziny otwarcia 1216
Regulamin Organizacyjny 1698
Kierownictwo Urzędu 8080
Referaty i Samodzielne Stanowiska 2693
Referaty 11165
Kierownicy Referatów 2519
Samodzielne stanowiska 1855
Komenda Straży Miejskiej 1195
Urząd Stanu Cywilnego 1255
Urząd Cyfrowy, skrzynka podawcza 1092
Deklaracja dostępności 826
Raporty o stanie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 236
Rada Miasta 1630
Skład Rady Miejskiej 926
Dyżury Radnych 807
Komisje 746
Statut Miasta 645
Ogłoszenie o terminie sesji RM 5351
Sesje Rady Miejskiej 1274
Interpelacje 10557
Protokoły z sesji 238
za 2021 rok 935
za 2022 rok 99
Ochrona danych osobowych 1038
Praca w urzędzie, konkursy 3386
Praca w urzędzie 2480
Aktualne 5486
W toku 607
Wyniki 9861
Konkursy 1796
Jednostki podległe 830
Jednostki organizacyjne miasta 3483
Instytucje kultury 1758
Spółki miasta 3363
Rada Seniorów 482
Zarządzenia 1415
Majątek, finanse, budżet 887
Majątek 857
Finanse 270
Bilanse skonsolidowane 616
Sprawozdania finansowe 784
Sprawozdania budżetowe 1619
Budżet Miasta 248
Projekt budżetu 1127
Budżet Miasta i jego zmiany 1808
Projekt Wieloletniej Prognozy FInansowej 986
Wieloletnia Prognoza FInansowa i jej zmiany 1319
Procedury uchwalania budżetu 743
Sprawozdania z wykonania budżetu (art 37 ust. 2 lit a-e ustawy o finansach publicznych) 1243
Opinie RIO 1577
Informacje wynikające z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 1238
Dług publiczny 2017
Dotacje 1121
Sprzedaż mienia 3543
Uchwały i zarządzenia 0
Podatki, opłaty, umorzenia 1745
Pomoc publiczna 1009
Ulgi, umorzenia, odroczenia 1251
Kontrole 197
Plany kontroli 64
2022 rok 346
Sprawozdania Burmistrza 5914
Organizacje pozarządowe 3475
Planowanie przestrzenne 612
Obwieszczenia 2668
Obwieszczenia 3667
Petycje 247
Zamówienia publiczne 3764
Zamówienia publiczne - platforma zakupowa 0
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 15847
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1800
Sprzedaż nieruchomości 24984
Ogłoszenia o przetargach 32931
Wykazy nieruchomości 29637
Ochrona środowiska 380
Obwieszczenia 2392
Ocena jakości wody 3622
Ankiety 317
Analiza Gospodarki Odpadami 147
Narodowy Spis Powszechny 2021 385
Akty prawne 1395
Aktualności 3268
Realizowane programy 431
Program Priorytetowy Czyste Powietrze 894
Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków 689
Zabytki 356
Gminna Ewidencja Zabytków 932
Program Opieki Nad Zabytkami 688
Programy i strategie rozwoju 2784
Oświadczenia majątkowe 1780
za 2020 rok 193
Rada Miasta 2769
Urząd Miasta 2486
Pozostałe jednostki 1715
za 2021 rok 21
Rada Miasta 366
Urząd Miasta 378
Pozostałe jednostki 327
Rejestr instytucji kultury 234
Centralny rejestr umów 8781
Archiwalna strona BIP (do dnia 03.06.2021) 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 76585
Redakcja biuletynu 402
Mapa serwisu 583
Statystyki 328
Kontakt 4174
« powrót do poprzedniej strony