ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualne Zamówienia Publiczne poniżej 130 000 zł 33841

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 10195
Dane adresowe - nr konta bankowego 2784
Dni i godziny otwarcia 1969
Regulamin Organizacyjny 2976
Kierownictwo Urzędu 12584
Referaty i Samodzielne Stanowiska 3901
Referaty 19258
Kierownicy Referatów 4161
Samodzielne stanowiska 3023
Komenda Straży Miejskiej 1943
Urząd Stanu Cywilnego 2273
E-URZĄD 2099
Skrytka ePUAP 369
Wymagania dla dokumentów elektronicznych 178
Portal eusług 201
Katalog eusług 0
Deklaracja dostępności 2811
Raporty o stanie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 1181
Rada Miasta 2862
Skład Rady Miejskiej 1687
Dyżury Radnych 1619
Komisje 1245
Statut Miasta 1106
Ogłoszenie o terminie sesji RM 12725
Sesje Rady Miejskiej 2215
Interpelacje 23766
Protokoły z sesji 412
za 2021 rok 2022
za 2022 rok 1038
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 34
2023 9
Rada Seniorów 1102
Zarządzenia 2251
Rada Młodzieży 1401
Ochrona danych osobowych 1886
Praca w urzędzie, konkursy 5725
Praca w urzędzie 4942
Aktualne 9949
W toku 973
Wyniki 20906
Konkursy 3353
Jednostki podległe 1297
Jednostki organizacyjne miasta 5649
Instytucje kultury 2858
Spółki miasta 5805
Majątek, finanse, budżet 1403
Majątek 2079
Finanse 461
Bilanse skonsolidowane 1368
Sprawozdania finansowe 1844
Sprawozdania budżetowe 3400
Budżet Miasta 446
Projekt budżetu 2174
Budżet Miasta 3811
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2790
Procedury uchwalania budżetu 1320
Sprawozdania z wykonania budżetu (art 37 ust. 2 lit a-e ustawy o finansach publicznych) 2600
Opinie RIO 3225
Informacje wynikające z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 2681
Dług publiczny 4034
Dotacje 2410
Sprzedaż mienia 5804
Uchwały i zarządzenia 0
Podatki, opłaty, umorzenia 3196
Pomoc publiczna 1346
Ulgi, umorzenia, odroczenia 1969
Kontrole 409
Plany kontroli 179
2022 rok 845
Sprawozdania Burmistrza 11718
Organizacje pozarządowe 9414
Planowanie przestrzenne 1006
Obwieszczenia 6035
Obwieszczenia 6587
Petycje 952
Zamówienia publiczne 5449
Zamówienia publiczne - platforma zakupowa 0
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 35952
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3400
Sprzedaż nieruchomości 62161
Ogłoszenia o przetargach 77501
Wykazy nieruchomości 66391
Ochrona środowiska 809
Obwieszczenia 8736
Ocena jakości wody 13858
Ankiety 839
Analiza Gospodarki Odpadami 679
Decyzje 38
Narodowy Spis Powszechny 2021 561
Akty prawne 2317
Aktualności 5207
Realizowane programy 718
Program Priorytetowy Czyste Powietrze 1810
Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków 1202
Zakup Preferencyjny Paliwa Stałego Dla Gospodarstw Domowych 339
Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” 199
Zabytki 618
Gminna Ewidencja Zabytków 1695
Program Opieki Nad Zabytkami 1235
Programy i strategie rozwoju 4902
Oświadczenia majątkowe 2747
za 2020 rok 325
Rada Miasta 4555
Urząd Miasta 3627
Pozostałe jednostki 2353
za 2021 rok 445
Rada Miasta 1565
Urząd Miasta 1777
Pozostałe jednostki 1508
Rejestry i ewidencje 177
Centralny rejestr umów 9702
Rejestr instytucji kultury 267
Ewidencja innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie 295
Archiwalna strona BIP (do dnia 03.06.2021) 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 200432
Redakcja biuletynu 710
Mapa serwisu 852
Statystyki 572
Kontakt 8155
« powrót do poprzedniej strony