ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualne Zamówienia Publiczne poniżej 130 000 zł 45169

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 15516
Dane adresowe - nr konta bankowego 3452
Dni i godziny otwarcia 2429
Regulamin Organizacyjny 3621
Kierownictwo Urzędu 15111
Referaty i Samodzielne Stanowiska 4622
Referaty 23927
Kierownicy Referatów 5241
Samodzielne stanowiska 3694
Komenda Straży Miejskiej 2380
Urząd Stanu Cywilnego 2979
E-URZĄD 2706
Skrytka ePUAP 694
Wymagania dla dokumentów elektronicznych 378
Portal eusług 496
Katalog eusług 0
Deklaracja dostępności 3878
Informacja o Urzędzie w Polskim Języku Migowym 212
Raporty o stanie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 1761
Rada Miasta 3636
Skład Rady Miejskiej 2398
Dyżury Radnych 2473
Komisje 1606
Statut Miasta 1348
Ogłoszenie o terminie sesji RM 17339
Sesje Rady Miejskiej 2631
Interpelacje 32010
Protokoły z sesji 507
za 2021 rok 2636
za 2022 rok 1854
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 193
2023 439
Rada Seniorów 1758
Zarządzenia 2671
Rada Młodzieży 2580
Ochrona danych osobowych 2566
Praca w urzędzie, konkursy 7673
Praca w urzędzie 6456
Aktualne 12624
W toku 1235
Wyniki 27578
Konkursy 4982
Jednostki podległe 1777
Jednostki organizacyjne miasta 7098
Instytucje kultury 3541
Spółki miasta 7907
Majątek, finanse, budżet 1618
Majątek 2938
Finanse 535
Bilanse skonsolidowane 1801
Sprawozdania finansowe 2452
Sprawozdania budżetowe 4588
Budżet Miasta 561
Projekt budżetu 2987
Budżet Miasta 5133
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2697
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3800
Procedury uchwalania budżetu 1589
Sprawozdania z wykonania budżetu (art 37 ust. 2 lit a-e ustawy o finansach publicznych) 3389
Opinie RIO 4330
Informacje wynikające z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 3707
Dług publiczny 5322
Dotacje 3433
Sprzedaż mienia 7365
Uchwały i zarządzenia 0
Podatki, opłaty, umorzenia 3969
Pomoc publiczna 1677
Ulgi, umorzenia, odroczenia 2784
Kontrole 534
Plany kontroli 223
2022 rok 1158
2023 rok 355
Organizacje pozarządowe 13328
Sprawozdania Burmistrza 15552
Planowanie przestrzenne 1225
Obwieszczenia 8511
Obwieszczenia 8141
Petycje 1321
Zamówienia publiczne 6545
Zamówienia publiczne - platforma zakupowa 0
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 49627
Plan postępowań o udzielenie zamówień 4551
Sprzedaż nieruchomości 85846
Ogłoszenia o przetargach 106445
Wykazy nieruchomości 93041
Ochrona środowiska 1025
Obwieszczenia 12281
Ocena jakości wody 20647
Ankiety 1083
Analiza Gospodarki Odpadami 1064
Decyzje 432
Narodowy Spis Powszechny 2021 653
Akty prawne 2837
Aktualności 6255
Realizowane programy 858
Program Priorytetowy Czyste Powietrze 2361
Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków 1452
Zakup Preferencyjny Paliwa Stałego Dla Gospodarstw Domowych 972
Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” 453
Zabytki 745
Gminna Ewidencja Zabytków 2143
Program Opieki Nad Zabytkami 1545
Programy i strategie rozwoju 6014
Oświadczenia majątkowe 3586
za 2020 rok 379
Rada Miasta 5588
Urząd Miasta 4303
Pozostałe jednostki 2674
za 2021 rok 529
Rada Miasta 2136
Urząd Miasta 2498
Pozostałe jednostki 2129
Rejestry i ewidencje 344
Centralny rejestr umów 27004
Rejestr instytucji kultury 522
Ewidencja innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie 594
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 653
Wybory 484
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej- 2023 r. 1645
Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027 21
Archiwalna strona BIP (do dnia 03.06.2021) 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 287638
Redakcja biuletynu 897
Mapa serwisu 975
Statystyki 682
Kontakt 10504
« powrót do poprzedniej strony