ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualne Zamówienia Publiczne poniżej 130 000 zł 84119

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 40236
Dane adresowe 6458
Numer konta bankowego 1265
Dni i godziny otwarcia 4440
Regulamin Organizacyjny 5723
Kierownictwo Urzędu 22884
Referaty i Samodzielne Stanowiska 6935
Referaty 36220
Kierownicy Referatów 8017
Samodzielne stanowiska 5595
Komenda Straży Miejskiej 3938
Urząd Stanu Cywilnego 5787
E-URZĄD 5205
Skrytka ePUAP 1969
Wymagania dla dokumentów elektronicznych 1094
Portal eusług 1417
Katalog eusług 0
Deklaracja dostępności 7037
Informacja o Urzędzie w Polskim Języku Migowym 1667
Raporty o stanie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 4134
Rada Miasta 8890
Skład Rady Miejskiej 5898
Dyżury Radnych 5322
Komisje 3157
Statut Miasta 2241
Ogłoszenie o terminie sesji RM 33464
Sesje Rady Miejskiej 6694
Interpelacje 69609
Protokoły z sesji 784
za 2021 rok 4186
za 2022 rok 4166
za 2023 rok 1731
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 964
2023 5334
2024 656
Rada Seniorów 3527
Zarządzenia 3716
Rada Młodzieży 6443
Ochrona danych osobowych 5230
Praca w urzędzie, konkursy 12527
Praca w urzędzie 11002
Aktualne 19737
W toku 1943
Wyniki 42111
Konkursy 8554
Jednostki podległe 3003
Jednostki organizacyjne miasta 10389
Instytucje kultury 5206
Spółki miasta 11880
Majątek, finanse, budżet 3015
Majątek 5250
Finanse 863
Bilanse skonsolidowane 2978
Sprawozdania finansowe 4507
Sprawozdania budżetowe 7919
Budżet Miasta 902
Projekt budżetu 5117
Budżet Miasta 8600
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 4663
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6468
Procedury uchwalania budżetu 2419
Sprawozdania z wykonania budżetu (art 37 ust. 2 lit a-e ustawy o finansach publicznych) 5560
Opinie RIO 7802
Informacje wynikające z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 6579
Dług publiczny 8620
Dotacje 6393
Sprzedaż mienia 14986
Uchwały i zarządzenia 0
Podatki, opłaty, umorzenia 6340
Pomoc publiczna 3490
Ulgi, umorzenia, odroczenia 5700
Kontrole 1383
Plany kontroli 377
2022 rok 1811
2023 rok 1128
2024 rok 592
Protokoły pokontrolne 1404
Organizacje pozarządowe 27055
Sprawozdania Burmistrza 27372
Planowanie przestrzenne 2276
Obwieszczenia 17601
Formularz pisma dotyczący aktu planowania przestrzennego 261
Obwieszczenia 13412
Petycje 2869
Zamówienia publiczne 10300
Zamówienia publiczne - platforma zakupowa 0
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 92259
Plan postępowań o udzielenie zamówień 8285
Sprzedaż nieruchomości 180292
Ogłoszenia o przetargach 206889
Wykazy nieruchomości 169146
Ochrona środowiska 1885
Obwieszczenia 24560
Ocena jakości wody 48151
Ankiety 1643
Analiza Gospodarki Odpadami 2196
Decyzje 2017
Narodowy Spis Powszechny 2021 1287
Akty prawne 4165
Aktualności 9134
Realizowane programy 1685
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2023-2025 203
Program Priorytetowy Czyste Powietrze 3699
Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków 2043
Zakup Preferencyjny Paliwa Stałego Dla Gospodarstw Domowych 2588
Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” 1238
Zabytki 1410
Gminna Ewidencja Zabytków 3288
Program Opieki Nad Zabytkami 2262
Programy i strategie rozwoju 9394
Pozyskane fundusze 238
2024 382
Oświadczenia majątkowe 7366
za 2020 rok 557
Rada Miasta 8744
Urząd Miasta 6242
Pozostałe jednostki 3642
za 2021 rok 739
Rada Miasta 2888
Urząd Miasta 3916
Pozostałe jednostki 3085
za 2022 r. 368
Rada Miasta 4228
Urząd Miasta 1856
Pozostałe jednostki 1847
za 2023 r. 13
Rada Miejska 133
Rejestry i ewidencje 1374
Centralny rejestr umów 86437
Rejestr instytucji kultury 2168
Ewidencja innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie 1654
Informacja Publiczna 1769
Informacje ogólne 414
Wnioski i odpowiedzi 4562
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 2941
Wybory 5288
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r. 576
Wybory Samorządowe 2024 r. 3726
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2023 r. 6484
Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027 1546
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2023 r. 3597
Referendum ogólnokrajowe - 2023 r. 641
Archiwalna strona BIP (do dnia 03.06.2021) 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 604376
Redakcja biuletynu 1626
Mapa serwisu 1608
Statystyki 1467
Kontakt 18836
« powrót do poprzedniej strony