ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualne Zamówienia Publiczne poniżej 130 000 zł 74853

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 31609
Dane adresowe 5421
Numer konta bankowego 393
Dni i godziny otwarcia 3694
Regulamin Organizacyjny 5123
Kierownictwo Urzędu 20590
Referaty i Samodzielne Stanowiska 6134
Referaty 33395
Kierownicy Referatów 7377
Samodzielne stanowiska 5043
Komenda Straży Miejskiej 3460
Urząd Stanu Cywilnego 4956
E-URZĄD 4224
Skrytka ePUAP 1617
Wymagania dla dokumentów elektronicznych 921
Portal eusług 1152
Katalog eusług 0
Deklaracja dostępności 6276
Informacja o Urzędzie w Polskim Języku Migowym 1032
Raporty o stanie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 3362
Rada Miasta 6824
Skład Rady Miejskiej 4181
Dyżury Radnych 4557
Komisje 2716
Statut Miasta 1957
Ogłoszenie o terminie sesji RM 29353
Sesje Rady Miejskiej 5430
Interpelacje 57633
Protokoły z sesji 716
za 2021 rok 3855
za 2022 rok 3778
za 2023 rok 1376
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 784
2023 4016
2024 68
Rada Seniorów 2977
Zarządzenia 3470
Rada Młodzieży 5359
Ochrona danych osobowych 4494
Praca w urzędzie, konkursy 10937
Praca w urzędzie 9852
Aktualne 18006
W toku 1714
Wyniki 39061
Konkursy 7812
Jednostki podległe 2579
Jednostki organizacyjne miasta 9625
Instytucje kultury 4814
Spółki miasta 11019
Majątek, finanse, budżet 2514
Majątek 4694
Finanse 762
Bilanse skonsolidowane 2727
Sprawozdania finansowe 4055
Sprawozdania budżetowe 7171
Budżet Miasta 798
Projekt budżetu 4725
Budżet Miasta 7821
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 4270
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5873
Procedury uchwalania budżetu 2215
Sprawozdania z wykonania budżetu (art 37 ust. 2 lit a-e ustawy o finansach publicznych) 5092
Opinie RIO 7116
Informacje wynikające z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 6009
Dług publiczny 7909
Dotacje 5744
Sprzedaż mienia 13571
Uchwały i zarządzenia 0
Podatki, opłaty, umorzenia 5697
Pomoc publiczna 2887
Ulgi, umorzenia, odroczenia 5026
Kontrole 1131
Plany kontroli 334
2022 rok 1647
2023 rok 990
2024 rok 159
Protokoły pokontrolne 1026
Organizacje pozarządowe 23457
Sprawozdania Burmistrza 24578
Planowanie przestrzenne 1757
Obwieszczenia 15269
Formularz pisma dotyczący aktu planowania przestrzennego 46
Obwieszczenia 12001
Petycje 2243
Zamówienia publiczne 8805
Zamówienia publiczne - platforma zakupowa 0
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 82094
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7452
Sprzedaż nieruchomości 158244
Ogłoszenia o przetargach 183347
Wykazy nieruchomości 153028
Ochrona środowiska 1571
Obwieszczenia 21298
Ocena jakości wody 40026
Ankiety 1503
Analiza Gospodarki Odpadami 1854
Decyzje 1552
Narodowy Spis Powszechny 2021 971
Akty prawne 3912
Aktualności 8572
Realizowane programy 1292
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2023-2025 48
Program Priorytetowy Czyste Powietrze 3448
Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków 1899
Zakup Preferencyjny Paliwa Stałego Dla Gospodarstw Domowych 2283
Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” 1002
Zabytki 1135
Gminna Ewidencja Zabytków 2933
Program Opieki Nad Zabytkami 2105
Programy i strategie rozwoju 8334
Oświadczenia majątkowe 5947
za 2020 rok 513
Rada Miasta 8001
Urząd Miasta 5771
Pozostałe jednostki 3379
za 2021 rok 684
Rada Miasta 2707
Urząd Miasta 3631
Pozostałe jednostki 2800
za 2022 r. 262
Rada Miasta 3301
Urząd Miasta 1396
Pozostałe jednostki 1415
Rejestry i ewidencje 1001
Centralny rejestr umów 74952
Rejestr instytucji kultury 1854
Ewidencja innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie 1396
Informacja Publiczna 1195
Informacje ogólne 174
Wnioski i odpowiedzi 1503
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 2300
Wybory 2469
Wybory Samorządowe 2024 r. 531
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2023 r. 5755
Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027 1062
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2023 r. 2998
Referendum ogólnokrajowe - 2023 r. 484
Archiwalna strona BIP (do dnia 03.06.2021) 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 514722
Redakcja biuletynu 1360
Mapa serwisu 1369
Statystyki 1045
Kontakt 16166
« powrót do poprzedniej strony