ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualne Zamówienia Publiczne poniżej 130 000 zł 2218

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane adresowe - nr konta bankowego 420
Dni i godziny otwarcia 313
Regulamin Organizacyjny 327
Kierownictwo Urzędu 1953
Referaty i Samodzielne Stanowiska 745
Referaty 2520
Kierownicy Referatów 563
Samodzielne stanowiska 501
Komenda Straży Miejskiej 305
Urząd Stanu Cywilnego 294
Urząd Cyfrowy, skrzynka podawcza 254
Ochrona danych osobowych 302
Praca w urzędzie 3341
Aktualne 978
W toku 2035
Wyniki 2893
Rada Miasta 405
Skład Rady Miejskiej 233
Komisje 215
Statut Miasta 150
Ogłoszenie o terminie sesji RM 456
Sesje Rady Miejskiej 257
Interpelacje 1079
Jednostki podległe 232
Jednostki organizacyjne miasta 985
Instytucje kultury 503
Spółki miasta 904
Majątek, finanse, budżet 227
Majątek 258
Finanse 89
Bilanse skonsolidowane 136
Sprawozdania finansowe 190
Sprawozdania budżetowe 359
Budżet Miasta 48
Projekt budżetu 178
Budżet Miasta i jego zmiany 264
Projekt Wieloletniej Prognozy FInansowej 181
Wieloletnia Prognoza FInansowa i jej zmiany 210
Procedury uchwalania budżetu 213
Sprawozdania z wykonania budżetu (art 37 ust. 2 lit a-e ustawy o finansach publicznych) 326
Opinie RIO 237
Informacje wynikające z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 288
Dług publiczny 291
Dotacje 252
Sprzedaż mienia 862
Projekty Uchwał 0
Podatki, opłaty, umorzenia 243
Pomoc publiczna 380
Ulgi, umorzenia, odroczenia 602
Sprawozdania Burmistrza 1402
Narodowy Spis Powszechny 2021 139
Akty prawne 439
Aktualności 1075
Organizacje pozarządowe 140
Planowanie przestrzenne 196
Obwieszczenia 745
Obwieszczenia 567
Zamówienia publiczne 897
Zamówienia publiczne - platforma zakupowa 0
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 1700
Plan postępowań o udzielenie zamówień 297
Sprzedaż nieruchomości 1692
Ogłoszenia o przetargach 4485
Wykazy nieruchomości 3511
Realizowane programy 95
Program Priorytetowy Czyste Powietrze 147
Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków 75
Oświadczenia majątkowe 574
za 2020 rok 40
Rada Miasta 735
Urząd Miasta 667
Pozostałe jednostki 579
Raport o stanie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 275
Zabytki 46
Gminna Ewidencja Zabytków 150
Program Opieki Nad Zabytkami 113
Programy i strategie rozwoju 234
Centralny rejestr umów 509
Archiwalna strona BIP (do dnia 03.06.2021) 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 8402
Redakcja biuletynu 89
Mapa serwisu 153
Statystyki 76
Kontakt 622
« powrót do poprzedniej strony