ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualne Zamówienia Publiczne poniżej 130 000 zł 5798

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 1432
Dane adresowe - nr konta bankowego 902
Dni i godziny otwarcia 694
Regulamin Organizacyjny 880
Kierownictwo Urzędu 4711
Referaty i Samodzielne Stanowiska 1740
Referaty 6140
Kierownicy Referatów 1356
Samodzielne stanowiska 1125
Komenda Straży Miejskiej 662
Urząd Stanu Cywilnego 704
Urząd Cyfrowy, skrzynka podawcza 603
Rada Miasta 987
Skład Rady Miejskiej 484
Dyżury Radnych 288
Komisje 443
Statut Miasta 364
Ogłoszenie o terminie sesji RM 2069
Sesje Rady Miejskiej 745
Interpelacje 3763
Protokoły z sesji 84
za 2021 rok 342
Ochrona danych osobowych 616
Praca w urzędzie, konkursy 1394
Praca w urzędzie 667
Aktualne 1850
W toku 235
Wyniki 2929
Konkursy 608
Jednostki podległe 542
Jednostki organizacyjne miasta 2096
Instytucje kultury 1014
Spółki miasta 2013
Rada Seniorów 278
Zarządzenia 889
Majątek, finanse, budżet 528
Majątek 518
Finanse 179
Bilanse skonsolidowane 329
Sprawozdania finansowe 394
Sprawozdania budżetowe 815
Budżet Miasta 138
Projekt budżetu 595
Budżet Miasta i jego zmiany 647
Projekt Wieloletniej Prognozy FInansowej 528
Wieloletnia Prognoza FInansowa i jej zmiany 509
Procedury uchwalania budżetu 442
Sprawozdania z wykonania budżetu (art 37 ust. 2 lit a-e ustawy o finansach publicznych) 759
Opinie RIO 729
Informacje wynikające z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 641
Dług publiczny 899
Dotacje 593
Sprzedaż mienia 2308
Podatki, opłaty, umorzenia 933
Pomoc publiczna 688
Ulgi, umorzenia, odroczenia 939
Uchwały i zarządzenia 0
Sprawozdania Burmistrza 3010
Organizacje pozarządowe 782
Planowanie przestrzenne 401
Obwieszczenia 1467
Obwieszczenia 1999
Narodowy Spis Powszechny 2021 261
Akty prawne 876
Aktualności 2099
Zamówienia publiczne 2224
Zamówienia publiczne - platforma zakupowa 0
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 5638
Plan postępowań o udzielenie zamówień 992
Sprzedaż nieruchomości 9426
Ogłoszenia o przetargach 15209
Wykazy nieruchomości 13137
Realizowane programy 271
Program Priorytetowy Czyste Powietrze 486
Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków 419
Ochrona środowiska 117
Obwieszczenia 412
Ocena jakości wody 499
Zabytki 191
Gminna Ewidencja Zabytków 484
Program Opieki Nad Zabytkami 363
Raport o stanie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 593
Programy i strategie rozwoju 1457
Oświadczenia majątkowe 1014
za 2020 rok 99
Rada Miasta 1633
Urząd Miasta 1456
Pozostałe jednostki 1100
Centralny rejestr umów 2693
Archiwalna strona BIP (do dnia 03.06.2021) 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 26372
Redakcja biuletynu 220
Mapa serwisu 425
Statystyki 176
Kontakt 1878
« powrót do poprzedniej strony