ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o terminie sesji RM

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że została zwołana LIX Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień  28 września 2022 roku (środa).
Projekt porządku obrad przewiduje: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów Nr LVII/2022 i Nr LVIII/2022 z poprzednich sesji. 
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza. 
6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbarka Warmińskiego. 
7. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
8. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
9. Uchwała w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
10. Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych. 
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, na rzecz ich najemców.
12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR XVI/128/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami. 
13. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. J. Dąbrowskiego.
14. Uchwała w sprawie przejęcia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński działki gruntu położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Juliusza Słowackiego stanowiącej własność osób fizycznych.
15. Uchwała w sprawie przejęcia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński działek gruntu położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wiejskiej oraz ul. Kresowej  stanowiących współwłasność osób fizycznych. 
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na działkę nr 47/21 w obrębie 3 przy ulicy Astronomów  w Lidzbarku Warmińskim.
17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na działkę nr 47/22 w obrębie 3 przy ulicy Astronomów  w Lidzbarku Warmińskim.
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na działkę nr 47/24 w obrębie 3 przy ulicy Astronomów  w Lidzbarku Warmińskim.
19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na działki nr 47/26 oraz 47/27 położone  w obrębie 3 przy ulicy Astronomów  w Lidzbarku Warmińskim.
20. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.
21. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2022–2054.
22. Interpelacje radnych. 
23. Zapytania radnych. 
24. Wnioski i petycje obywateli.
25. Zamknięcie obrad.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 16.30.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Dorota Michalak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kępińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-20 09:42:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-20 09:43:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-20 09:43:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
41 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »