ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim - Rejony ulic: Polna, Astronomów, Dantyszka oraz Tadeusza Kościuszki w mieście Lidzbark Warmiński, województwo warmińsko-mazurskie. Działki objęte inwestycją: 6/7, 6/19, 9, 10/15, 10/22, 10/23, 10/24, 10/26, 10/50, 10/52, 31/2, 33, 34/2, 42, 40, 44, 144/1, 144/3, 145/9, 145/19, 145/20, 145/22, obręb nr 0003 Miasto Lidzbark Warmiński; 1/7, obręb nr 0004 Miasto Lidzbark Warmiński; 21/22, 21/8, 25/18, 30, 39/7, 59/6, 23/1, 24/1, 137/2 obręb nr 0005 Miasto Lidzbark Warmiński’’

Informacja ogłoszona dnia 2024-02-22 15:18:27 przez Agnieszka Ślusarska

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lidzbark Warmiński 22.02.2024 r.
GK.6220.4.2023.MP
 
                                       ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
                                o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, działając na  podstawie art. 38 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2023 r. poz.1094 ze zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) informuje, że w dniu 22.02.2024 r. wydana została decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego
na: „ budowie infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim - Rejony ulic: Polna, Astronomów, Dantyszka oraz Tadeusza Kościuszki w mieście Lidzbark Warmiński, województwo warmińsko-mazurskie. Działki objęte inwestycją: 6/7, 6/19, 9, 10/15, 10/22, 10/23, 10/24, 10/26, 10/50, 10/52, 31/2, 33, 34/2, 42, 40, 44, 144/1, 144/3, 145/9, 145/19, 145/20, 145/22, obręb nr 0003 Miasto Lidzbark Warmiński; 1/7, obręb nr 0004 Miasto Lidzbark Warmiński; 21/22, 21/8, 25/18, 30, 39/7, 59/6, 23/1, 24/1, 137/2 obręb nr 0005 Miasto Lidzbark Warmiński’’
       Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy
    ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim
 
Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 14 w godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 89 767 85 20.
 
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 22.02.2024 r.
 
                                                                             BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                     Jacek Wiśniowski
 
 
 
 
Do wiadomości
1 Pełnomocnik Cezary Pyzak, Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe budownictwa,,Pyzak”
   ul. Dąbrowskiego 11,11-100 Lidzbark Warmiński
2.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
  Wydział Spraw Terenowych I
  ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
3.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  ul. Orła Białego 6 , 11-100 Lidzbark Warmiński
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie   Zarząd Zlewni w Olsztynie ul. Partyzantów ½ , 10-522 Olsztyn

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-22 15:13:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślusarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-22 15:18:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślusarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-22 15:20:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony