ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 30 grudnia 2021 roku. (lokal mieszkalny nr 5B położony w budynku przy ulicy Kresowej 2a).

Informacja ogłoszona dnia 2021-12-30 13:23:16 przez Mateusz Gajewski

Akapit nr 1 - brak tytułu

W  Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
z dnia 30 grudnia 2021 roku
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński:
 
- lokal mieszkalny nr 5B znajdujący się w budynku położonym przy ulicy Kresowej 2a w Lidzbarku Warmińskim z równoczesną sprzedażą udziału wynoszącego 21/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w obrębie 7 numerem ewidencyjnym 247 o powierzchni 263m², ujawnionej w księdze wieczystej nr OL1L/00011243/5.
 
Lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym i łazienki. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. W lokalu brak jest ogrzewania. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 15,1m².
 
Cena nieruchomości lokalowej : 45.300, 00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta złotych 00/100)
                                              
Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem E60MWU- teren istniejącej zabudowy śródmiejskiej, mieszkalno-usługowej, adaptowany. Dopuszcza się w parterach istniejących budynków zmianę funkcji mieszkalnej na funkcję usługowo-handlową nieuciążliwą. Dopuszcza się również wykonanie wejść i podjazdów dla osób niepełnosprawnych w liniach rozgraniczających ulicę, o ile pozwalają na to warunki. Teren znajduje się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej, na którym występują obiekty wpisane do rejestru zabytków, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 Uchwały Nr LIII/380/10 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński.
Budynek położony przy ulicy ul. Kresowej 2a ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Nabywcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021r., poz.710 z późn.zm.).
 
Uwaga! Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.
 
 
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 30 grudnia 2021r. do dnia 20 stycznia 2022r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Bajc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-30 13:20:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gajewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-30 13:23:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gajewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-30 13:26:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony