ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja ogłoszona dnia 2022-12-16 13:57:24 przez Adrian Piotrowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach
 • w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie
  z przepisami, o których mowa w pkt. 1.
 
Wymagane wnioski i załączniki:
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa pracodawca w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego;
Do wniosku należy załączyć:
 1. kopię dokumentów obustronnie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu;
 2. kopię dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
  u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 3. kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej
  u pracodawcy;
 4. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 5. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika (jeśli umowa o pracę z młodocianym pracownikiem została rozwiązana na mocy porozumienia stron należy przedłożyć oświadczenie z inicjatywy, której ze stron umowy nastąpiło jej rozwiązanie, jeśli fakt ten nie wynika z przedłożonego świadectwa pracy);
 6. kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika;
 7. dokumenty potwierdzające status pracodawcy jako rzemieślnika (oświadczenie);
 8. pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 KPA);
 9. w przypadku spółki cywilnej Kopia umowy spółki;
 10. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 11. oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wraz z wydrukiem z systemu SUDOP potwierdzającym wysokość pomocy wskazanej w oświadczeniu);
 12. inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.
Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
 
 
 
 
 
 
Miejsce złożenia dokumentów
Centrum Usług Wspólnych
ul. Poniatowskiego 22, 11-100 Lidzbark Warmiński
telefon (89) 519 57 65
Godziny otwarcia Urzędu od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
 
Plakat dofinansowanie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Pieczul
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-16 13:57:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-16 13:57:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16 13:57:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3813 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony