ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Centralny rejestr umów 2023 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr SE.0050.26.2015.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015 r.
Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.
 
Centralny Rejestr Umów 2023
 
L.p. Numer umowy  Przedmiot umowy Kwota umowy Data zawarcia Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko
1 OAZiWR.273.1.4.2023.PS udzielenie pomocy psychologicznej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 250 godzin -110,00zł za 1 godz. 02.01.2023 Elwira Apanowicz
2 OAZiWR.273.1.2.2023.PS sprzatanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w dni powszednie w godz. 5.30-7.00 od dnia 02.01.2023 do 28.02.2023  27,00 zł za 1 godz. 02.01.2023 Agnieszka Jurgielewicz
3 OAZiWR.273.1.3.2023.PS udzielenie pomocy terapeutycznej rodzinom z problemem alkoholowym od dnia 02.01.2023 do dnia 31.12.2023 200 godzin - 85,00zł za 1 godz 02.01.2023 Irena Gorczyca
4 OAZiWR.273.1.3.2023.PS udzielenie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieciom doświadczajacym przemocy w rodzinie od dnia 02.01.2023 do16.06.2023 i od dnia 04.09.2023 do 15.12.2023  20 godzin przez 37 tygodnie - 55,00zł za 1 godz. 02.01.2023 Gabinet Psychologiczny - Kamil Krupski
5 Z.372.1.2023 Gmina Miejska oddaje Dzierżawcy do użytkowania i pobierania pożytków przez czas trwania umowy część nieruchomości gruntowej przy ul.Żytniej 4 od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023 246,00 zł za 1 miesiąc 02.01.2023 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z.o.o reprezentowane przez Prezesa Zarządu Sebastiana Kuźniewskiego
6 OR.273.134.2022 dostawa materiałów eksplatacyjnych do drukarek,kserokopiarek i urzadzeń wielofunkcyjnych znajdujących sie w Urzedzie Miejskim 6 990,00 10.01.2023 Księgarnia ,,Papirus" Anna Żelichowska
OR.273.133.2022 Dostawa artykułów papierniczych i biurowych do Urzędu Miasta 19 999,00 10.01.2023 Księgarnia ,,Papirus" Anna Żelichowska
8 OAZiWR.273.1.14.2023.PS Przeprowadzenie 5 warsztatów w klasie Ib Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 stawka za godzine zegarową - 56,32zł 02.01.2023 Jadwiga Panasiuk
9 OAZiWR.273.1.16.2023.PS Przeprowadzenie 4 warsztatów w klasie Ib Zespołu Szkolno -Przedszkolnego  w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 stawka za godzine zegarową - 56,32zł 02.01.2023 Monika Rybicka
10 OAZiWR.273.1.13.2023.PS Przeprowadzenie 4 warsztatów w klasie Ia Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 stawka za godzine zegarową - 56,32zł 02.01.2023 Grażyna Miros
11 OAZiWR.273.1.15.2023.PS Przeprowadzenie 4 warsztatów w klasie Ia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego  w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 stawka za godzine zegarową - 56,32zł 02.01.2023 Anna Gess
12 OAZiWR.273.1.12.2023.PS Przeprowadzenie 5 warsztatów w klasie Ic Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 stawka za godzine zegarową - 56,32zł 02.01.2023 Agnieszka Karpyza
13 OAZiWR.273.1.11.2023.PS Przeprowadzenie 5 warsztatów w klasie Ib Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 stawka za godzine zegarową - 56,32zł 02.01.2023 Jlanta Stańczak
14 OAZiWR.273.1.10.2023.PS Przeprowadzenie 5 warsztatów w klasie Ia Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 stawka za godzine zegarową - 56,32zł 02.01.2023 Iwona Ludwińska
15 OAZiWR.273.1.7.2023.PS Udzielenie pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 110,00zł za godzinę - 98 godzin 02.01.2023 Leszek Sierputowicz Radca Prawny
16 OAZiWR.273.1.5.2023.PS Wykonywanie badań i sporządzenia opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 220,00 zł za 1 opinię 02.01.2023 Piotr Rusiłowicz Indywidualna Praktyka Lekarska
17 OAZiWR.273.1.6.2023.PS Wykonywanie badań i sporządzenia opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 220,00 zł za 1 opinię 02.01.2023 Irena Sołkiewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stramko Ewa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-03 12:47:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Stramko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-03 12:51:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Stramko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-16 10:39:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Centralny rejestr umów 2022 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr SE.0050.26.2015.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015 r.
Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.
 
Centralny Rejestr Umów 2022
 
L.p. Numer umowy  Przedmiot umowy Kwota umowy Data zawarcia Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko
1 PAiN.273.1.4.2022.PS udzielenie pomocy psychologicznej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 110,00 zł  za 1 godz. (max 148,5godz)          03.01.2022 Elwira Apanowicz
2 PAiN.273.1.2.2022.PS Sprzatanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i czlonkow ich rodzin 25,00 zl za godz 03.01.2022 Agnieszka Jurgielewicz
3 PAiN.273.1.1.2022.PS Udzielenie pomocy psychologicznej osobom z problemem narkotycznym i członkom ich rodzin 110,00 za 1 godz-max104 godz. 03.01.2022 Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Jacek Sękiewicz
4 PAiN.273.1.7.2022.PS Udzielenie pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 100,00 za 1 godz.-max 102 godz. 03.01.2022 Kancelaria Radcy Prawnego - Leszek Sierputowicz
5 PAiN.273.1.5.2022.PS Wykonanie badań i sporządzania opinii sadowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 220,00 zł za 1 opinię - max 30opinii 03.01.2022 Irena Sołkiewicz
6 PAiN.273.1.6.2022.PS Wykonanie badań i sporządzania opinii sadowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 220,00 zł za 1 opinię - max 30opinii 03.01.2022 Piotr Rusiłowicz
7 PAiN.273.1.8.2022.PS Realizacja programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu 1 200,00 miesięcznie 03.01.2022 Zespół Opieki Zdrowotnej
8 PAiN.273.1.9.2022.PS Realizacja programu terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu 400,00 zł miesięcznie - 8 godz. 03.01.2022 Zespół Opieki Zdrowotnej
9 OR.273.231.2021 dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek,kserokopaiarek,urządzeń wielofunkcyjnych i faksów 15 414,80 03.01.2022 Copia Rzepnicki Krzysztof
10 PAiN.273.1.10.2022.PS Sprzatanie pomieszczeń Punktu 25,00 zł za godz. 01.02.2022 Firma Sprzatająca Krystyna Wielgo
11 PAiN.273.1.3.2022.PS Udzielenie pomocy terapeutycznej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doswiadczającym przemocy w rodzinie 80,00 zł za godz-max 196 godzin 03.01.2022 Irena Gorczyca
12 GK.273.20.2022 Codzienne sprzątanie poczekalni i toalet wraz zaopatrywaniem sie w niezbędne środki czystości (także w dni świąteczne) oraz otwieranie i zamykanie pomieszczenia poczekalni (były Dworzec PKP) 1650,00 za 1 mies. 01.02.2022 Firma Sprzatająca ,,RAF-CLEAN'' Rafał Wilecki
13 GK.273.9.2022 naprawa nawierzchni jezdni,chodników i schodów 92 492,40 01.02.2022 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.
14 PAiN.273.1.11.2022.PS Udzielenie pomocy psychologicznej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 50,00 zł za godz-max 20 godzin 01.02.2022 Gabinet Psychologiczny Kamil Krupski
15 RI.273.13.2022 dostawa i montaż nowych kwietnych ławek miejskich 59 640,00 28.01.2022 Panoramic House Jacek Krawczyk
16 GG.273.11.2022.JB Wykonanie usług polegających na podziale działek,wznowieniu działek, połączeniu diałek, wykonanie wykazu zmian gruntowych i budynkowych oraz zmianie użytków w danej działce na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania 54 600,00 14.02.2022 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Andrzej Wobalis
17 PZiZP.273.1.2022 Świadczenie usług utrzymania i wycinkidrzew na terenach Gminy Miejskiej 38 000,00 08.03.2022 Jacek Końka Firma Handlowo-Usługowa
18 GK.273.32.1.2022 Wynajem sprzetu budowlanego wraz z obsługą oraz pojazdu samochodowego wraz kierowcą-świadczenie usług wchodzących w zakres zadania nr 1 23 665,20 17.03.2022 Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL"
19 GK.273.32.2.2022 Wynajem sprzetu budowlanego wraz z obsługą oraz pojazdu samochodowego wraz kierowcą-świadczenie usług wchodzących w zakres zadania nr 2 32 312,10 17.03.2022 Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL"
20 GK.273.31.1.2022 Dostawa  materiałów budowlanych 62 115,00 17.03.2022 AGAT J.A.Kowalewscy i A.B.Adamowicz Spółka Jawna
21 GG.273.8.2022.JB Wycena lokali mieszkalnych i użytkowych 11.050,00 02.02.2022 Jolanta Puszko
22 GK.273.31.2.2022 Dostawa  materiałów budowlanych 14 760,00 17.03.2022 Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL"
23 GK.273.28.2022 Pięcioletni przegląd techniczny 19km dróg gminnych publicznych (ulic miejskich), ośmiu obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie miasta oraz założenie książki drogi dla drogi gminnej zlokalizowanej w granicach działek ewidencyjnych nr 21 i 13/90 obręb 1miasta Lidzbark Warmiński 8 794,50 17.03.2022 LEHMANN+PARTNER POLSKA sp.z o.o.
24 GG.273.9.2022.JB Określenie wartości gruntu dla terenów położonych w granicach i poza granicami administracyjnymi miasta Lidzbark Warmiński 16 420,50 11.02.2022 Usługi Techniczne Stanisław Jasiński
25 GK.272.1.1.2022 Zakup  energii elektrycznej
w okresie od 01.04.2022-31.05.2022 - 0,8286 netto zł/kWh
01.06.2022-30.06.2025 - 0,8290 netto zł/kWh
09.03.2022 TAURON Sprzedaż sp.zo.o
26 GK.272.1.2.2022 Zakup  energii elektrycznej
w okresie od 01.04.2022-31.05.2022 - 0,7443 netto zł/kWh
01.06.2022-30.06.2025 - 0,7447 netto zł/kWh
09.03.2022 TAURON Sprzedaż sp.zo.o
27 RI.273.19.2022 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją,, Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ulicy Olsztyńskiej i Warmińskiej  z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody" 48 145,47 24.03.2022 eMSanit Michał Sadowski
28 GK.272.2.2022 Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta-pielęgnacja terenów zieleni miejskiej 118,000,00 21.03.2022 Jacek Końka Firma Handlowo-Usługowa
29 GK.272.3.2022 Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta - dostawa, sadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych 118 965,00 21.03.2022 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy ,,WRZOS'' Dominik Czekała
30 RI.273.11.2022 Realizacja projektu,,Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego.Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku warmińskim"-pełnienie kompleksowego nadzoru nad realizacja zadania 34 440,00 18.03.2022 T.S.CONSULTING Tomasz Soin
31 RI.272.5.2022 Realizacja projektu,,Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego.Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku warmińskim"-wykonanie w całości robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową 1 951 717,30 18.03.2022 Transfer Art - System Rafał Grabowski
32 RI.272.4.2022 ,, Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ulicy Olsztyńskiej i Warmińskiej  z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody" wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową 9 629 094,67 16.03.2022 Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzetowe Budownictwo,,PYZAK" Anna Pyzak
33 RI.273.14.2022 Obsadzenie ozdobną roślinnością donic w kwietnych ławkach miejskich oraz pielęgnacja (podlewanie,odchwaszczanie) 7 268,00 28.02.2022 Zakład Produkcyjno-Handlowy,,WRZOS"-Dominik Czekała
34 GK.273.40.2022 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu ,,Budowa i zakup wyposażenia wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjno - sportowej przy ul.Bartoszyckiej'' 3 500,00 25.03.2022 Usługi Audytorskie i Księgowe Karolina Gałgowska
35 RI.273.29.2022 wykonanie przyłącza wod-kan na potrzeby działki 47/29 obręb Łabno przy strefie uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim 20 394,61 31.03.2022 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
36 Z.372.3.1.2022 Wydzierżawienie przez Gminę Miejską nieruchomości gruntowej przy ul.Żytniej 4 pod usytuowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych 246,00zł miesięcznie 01.02.2022 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
37 GG.273.25.2022.JB sporzadzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych 2 600,00 07.04.2022 ASPeM Budownictwo Specjalistyczne mgr inż.Przemysław Muszalski
38 GK.273.49.2022 Opracowanie projektu-koncepcji zagospodarowania w zieleń terenu przy ul.Bartoszyckiej-Konarskiego wraz z wizualizacją 3D 3 500,00 08.04.2022 Monika Bronowska
39 GK.273.48.2022 zagospodarowanie terenu zieleni zlokalizowanego przy ul.Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim (nasadzenia wraz z niezbędnymi pracami) 19 000,00 08.04.2022 Zakład Produkcyjno-Uslugowo - Handlowy ,,Wrzos"mgr.inż. Dominik Czekała
40 GK.272.8.2022 Termomodernizacja  budynku przy ul.Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim 272 322,19 29.04.2022 BUD-MIR COMPLEX Mirosław Woźniak
41 RI.273.41.2022 Umowa dzierżawy terenu w celu budowy instalacji, eksploatacjii monitoringu badawczego jednostki technologicznej ,,ITK POINT'' wraz z infrastrukturą w ramach programu badawczo rozwojowego transregionalny obszar Inteligentna Polska. Umowa zawarta od 29.04.2022 - 28.04.2025 z możliwością przedłużenia
dzierżawa powierzchni 49,20 zł
świadczenie usługi -   3 000,00 zł netto        (płatne co miesiąc)
29.04.2022 EKOPARK Spółka Akcyjna reprezentowana przez Roberta Olejnik - Prezes Zarządu
42 RI.273.4.2022 Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla planowanego projektu ,,Budowa żłobka realizowanego w technologii modułowej z kompletną infrastrukturą technologiczną oraz zagospodarowanie terenu działki 39 483,00 02.02.2022 LTP Architekci Leszek Pierzchliński
43 RI.273.32.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej,studium wykonalnościi wniosku o dofinansowanie dla inwestycji,,Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej - etap II 32 140,00 21.04.2022 40 NET Sp.zo.o reprezentowaną przez Macieja Felskiego-Prezesa Zarzadu
44 PZiZP.273.3.2022 Sporządzenie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński 24 600,00 28.04.2022 Biuro Architektoniczno - Urbanistyczne BDK s.c
45 GK.273.50.2022 świadczenie usług konserwacji i administrowania fontann w Lidzbarku Warmińskim max 13 700,00 28.04.2022 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
46 umowa nr 5/2022 dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z ich montażem w ramach zadania inwestycyjnego,,Rozwijanie szkolnej infrastruktury -,,Laboratoria Przyszłości" 110 068,70 29.04.2022 X3D Sp.z o.o.Zaułek Drozdowy reprezentowany przez Dominika Chylewskiego
47 umowa nr 6/2022 dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z ich montażem w ramach zadania inwestycyjnego,,Rozwijanie szkolnej infrastruktury -,,Laboratoria Przyszłości" 32 472,00 29.04.2022 Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp.zo.o.
48 umowa nr 7/2022 dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z ich montażem w ramach zadania inwestycyjnego,,Rozwijanie szkolnej infrastruktury -,,Laboratoria Przyszłości" 32 890,20 29.04.2022 eSzydłowski,Łukasz Szydłowski
49 umowa nr 21/2022 o dostawe wody warunki dostawy wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę i zasady rozliczania należności - tężnie solankowe rozliczenie na podstawie wodomierza 15.03.2022 Przedsiebiorstwo Wodociagów i KanalizacjiSp.zo. o.
50 GK.273.57.2022 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu ,,Termodernizacja Budynku przy ul.Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim 11 439,00 06.05.2022 T.S.CONSULTING Tomasz Soin
51 Aneks nr 1  do umowy RI.272.19.2021 Zmiana ceny jednostkowej za wozokilometr dla operatora autobusów miejskich 6,43 zł za wozokilometr autobusem operatora od 01.03.2022 do 31 .03.2022 24.03.2022 Bartczak Przewozy Pasażerskie Robert Bartczak
52 Aneks nr 2  do umowy RI.272.19.2021 Zmianie ulega liczba linii komunikacyjnych  do dnia 24.06.2022 7 915,23  31.03.2022 Bartczak Przewozy Pasażerskie Robert Bartczak
53 Aneks nr 3  umowy RI.272.19.2021 Zmiana ceny jednostkowej za wozokilometr dla operatora autobusów miejskich 6,50 zł za wozokilometr autobusem operatora od 01.04.2022 do 30 .04.2022 29.04.2022 Bartczak Przewozy Pasażerskie Robert Bartczak
54 GK.273.54.2022 Dostawa i montaż 3 sztuk osłon śmietnikowych  w ramach zadania pn.,, Wiaty śmietnikowew obrębie ul.Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim" 15 788,56 29.04.2022 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o
55 GK.272.9.1.2022 Dostawa materiałów budowlanych w związku z realizacją inwesycji pn,,Budowa parkingu przy ul.Swiętochowskiego''  - Zadanie nr 1 - Dostawa piasku i kruszywa 17 748,00 16.05.2022 AGAT J.A.Kowalewscy i A.B.Adamowicz Spółka Jawna
56 GK.272.9.2.2022 Dostawa materiałów budowlanych w związku z realizacją inwesycji pn,,Budowa parkingu przy ul.Swiętochowskiego''  - Zadanie nr 2 - Dostawa cementu 18 243,36 16.05.2022 AGAT J.A.Kowalewscy i A.B.Adamowicz Spółka Jawna
57 GK.272.9.3.2022 Dostawa materiałów budowlanych w związku z realizacją inwesycji pn,,Budowa parkingu przy ul.Swiętochowskiego''  - Zadanie nr 3 - Dostawa materiałów budowlanych 123 058,50 16.05.2022 AGAT J.A.Kowalewscy i A.B.Adamowicz Spółka Jawna
58 RI.273.33.2022 Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby działki 47/29 obręb Łabno przy strefie uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim 19 844,50 16.05.2022 ZUG - Instal Grzegorz Wasilewski
59 PAiN.273.1.12.2022.PS Wynajęcie i obsłużenie atrakcji podczas imprezy w dniu 29.05.2022r. w Parku im.Ireny Kwinto 12 000,00 09.05.2022 LONDON Schol Kinga Suszyńska
60 Aneks nr 1  do umowy nr RI.272.7.1.2022 zawartej w dniu 29.04.2022 Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej  - część 1 2 197 452,13 05.05.2022 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o
61 Aneks nr 1  do umowy nr RI.272.7.2.2022 zawartej w dniu 29.04.2022 Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej  - część 2 1 099 426,28 05.05.2022 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o
62 Aneks nr 1  do umowy nr RI.272.7.3.2022 zawartej w dniu 29.04.2022 Opracowanie dokumentacji projektu oraz wykonanie robót budowlanych związanych z tym projektem.,,Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowe ulic: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej 3 341 444,03 05.05.2022 Kazimierz Kozieł ,,Technomel"
63 PAiN.273.1.14.2022.PS Organizacja, przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć sportowych oraz przeprowadzenie rozmów profilaktycznych dotyczących powstrzymywania się od spożywania alkoholu, zdrowego stylu życia oraz zaspokajania potrzeb rodziny 8 tygodni x 3 godz x 100,00 zł 10.05.2022 Krzysztof Radke
64 PAiN.273.1.13.2022.PS Organizacja, przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć sportowych3, oraz przeprowadzenie rozmów profilaktycznych dotyczących powstrzymywania się od spożywania alkoholu, zdrowego stylu życia oraz zaspokajania potrzeb rodziny 8 tygodni x 3 godz x 100,00 zł 10.05.2022 Grażyna Rysik-Rakowska
65 GK.273.62.2022 Utrzymanie czystosci zieleńców, chodników oraz jezdni na dwóch rondach stanowiących skrzyżowanie ulic Poniatowskiego i Olsztyńskiej oraz Olsztyńskiej i Wiejskiej 20 000,00 24.05.2022 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o
66 Aneks nr 1  do umowy nr RI.273.4.2022 zawartej w dniu 02.02.2022 Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla planowanego projektu ,,Budowa żłobka realizowanego w technologii modułowej z kompletną infrastrukturą technologiczną oraz zagospodarowanie terenu działki.Podstawą zmiany terminu wykonania jest przedłuzajace sie procedowanie dokumentów stanowiacych część informacyjna do programu funkcjonalno-użytkowego 39 483,00 29.04.2022 LTP Architekci Leszek Pierzchliński
67 RI.273.30.2022 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Ogrodowej 78 720,00 21.04.2022 Akint Sp.z o.o reprezentowany przez Krzysztofa Kozłowskiego
68 GK.273.63.2022 Zagospodarowanie terenu położonego na zbiegu ul.Bartoszyckiej a ul.Konarskiego ( np.renowacja trawnika, prace porządkowe, nasadzenia, przesadzenia ). 16 500,00 09.05.2022 Zakład Produkcyjno-Handlowy,,WRZOS"-Dominik Czekała
69 RI.273.49.2022 Opracowanie koncepcji wraz z wizualizacją 3D dla zadania pn:,,Budowa ciagów jezdnych oraz rowerowo - pieszych na byłych terenach kolejowych (nasyp kolejowy) 6 600,00 25.05.2022 Monika Bronowska
70 PAiN.273.1.15.2022.PS Realizacja programu profilaktycznego objętego scenariuszem pt.,,Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej" Realizacja programu obejmuje Szkoły Podstawowe Nr 1 ( 2 realizacje), Nr 3 (3 realizacje), Nr 4 (2 realizacje).Jedna realizacja obejmuje 30 godzin dydaktycznych. 29 050,00 10.05.2022 Andrzej Grochowalski
71 RI.273.34.2022 Wykonanie 5 szt tablic informacyjnych dla inwestycji ,,Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej ulicy Olsztyńskiej i Warmińskiej z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody" 7 380,00 30.05.2022 ,,Studio MARTIN" Mariusz Guman
72 Aneks nr 2  do umowy nr RI.272.7.1.2022 zawartej w dniu 29.04.2022 Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej  - część 1 2 197 452,13 25.05.2022 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o
73 Aneks nr 2  do umowy nr RI.272.7.2.2022 zawartej w dniu 29.04.2022 Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej  - część 2 1 099 426,28 25.05.2022 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o
74 Aneks nr 2  do umowy nr RI.272.7.3.2022 zawartej w dniu 29.04.2022 ,,Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowe ulic: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej" 3 341 444,03 25.05.2022 Kazimierz Kozieł ,,Technomel"
75 PAiN.273.1.16.2022.PS Kompleksowe zorganizowanie i zapewnienie wypoczynku letniego wraz z realizacją programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat (kolonia dla 45 osób - Ostrowo) 51 300,00 18.05.2022 Robert Sajnaj - LUTUR
76 PAiN.273.1.17.2022.PS Kompleksowe zorganizowanie i zapewnienie wypoczynku letniego wraz z realizacją programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat (kolonia dla 45 osób- Murzasichle) 48 600,00 18.05.2022 Robert Sajnaj - LUTUR
77 RTiI.272.6.1.2022 Dostawa zestawów komputerowych i sprzętu multimedialnego w ramach zadania pn:,,Dostawa wyposażenia pomieszczeń zrewitalizowanego budynku byłego dworca kolejowego" 32 893,63 04.05.2022 PH ENERGIA S.C.P Wielego,H.Widomski
78 RTiI.272.6.2.2022 Dostawa wyposażenia pomieszczeń zrewitalizowanego budynku byłego dworca kolejowego cz.2 Dostawa zestawów meblii oświetlenia do pomieszczeń biurowych i wystawienniczych 98 769,00 26.04.2022 ,,DOT'' Tomasz Dubiecki
79 RTiI.272.6.3.2022 Dostawa wyposażenia pomieszczeń zrewitalizowanego budynku byłego dworca kolejowego cz.3 Dostawa wyposażenia i mebli do pomieszczenia kuchennego i sanitariatów 53 832,18 20.04.2022 ,,UNIGASTRO''Sp.zo.o reprezentowana przez Barbarę Puć
80 GK.272.10.2022 Dostawa sprzetu komputerowego w ramach zadania pn.Realizacja projektu grantowego,,Cyfrowa Gmina" 217 107,30 10.06.2022 Xcomp SP.ZO.O spółka komandytowa
81 GK.273.65.2022 Dostawa i montaż altany w ramach zadania nwestycyjnego pn: Wiata edukacyjna przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym 14 600,00 23.05.2022 Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Chrzan Działalność Prod.-Usł.-Handlowa
82 GK.273.73.2022 Zakup doposażenia obiektu sportowego - boiska wielofunkcyjnego przy ul.Polnej 19 998,00 10.06.2022 R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa
83 GK.273.47.2022 Udostępnienie części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej przy ul.Wyszyńskieo 14 dla Gminy Miejskiej. Udostepniony grunt służy wyłącznie jako teren pod ustawienie pojemników na odpady komunalne. miesięcznie 40,00 zł netto 11.04.2022 Powszechna Spółdzielnia Spożywców,,SPOŁEM"
84 RTiI.273.19.2022 Użyczenie Gminie Miejskiej części nieruchomości położonej w miejscowości Medyny na terenie gminy Lidzbark Warmiński koszty zwiaząne z posiadaniem oraz korzystaniem z przedmiotu użyczenia ponosi Gmina Miejska 30.03.2022 ,,Kornat" Sp.z o.o. vice Prezes Zarządu Aleksander Fereniec
85 RI.273.58.2022 Budowa oświetlenia ulicznego między ul.Grabowskiego a ul.Warmińską 36 500,00 27.06.2022 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski
86 RI.273.37.2022 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego termodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warminskim 135 000,00 10.06.2022 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Projektowe ,,Ósemka" Kinga Zawistowska - reprezentowane przezAndrzeja Zawistowskiego 
87 Aneks nr 4  do umowy RI.272.19.2021 Zmiana ceny jednostkowej za wozokilometr dla operatora autobusów miejskich 6,43 zł za wozokilometr autobusem operatora od 01.05.2022 do 31 .05.2022 10.06.2022 Bartczak Przewozy Pasażerskie Robert Bartczak
88 GK.272.11.2022 Dostawa sprzetu komputerowego w ramach zadania pn:Realizacja projektu grantowego,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR" 622 687,50 28.06.2022 Miecz Net Karol Labe
89 GK.273.75.2022 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu rozbudowy placu zabaw przy ul.Astronomów 750, 00 30.06.2022 Monika Bronakowska
90 RI.273.55.2022 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu ,,Zagospodarowanie plaży miejskiej w Wielochowie" 3 500,00 22.06.2022 Usługi Audytorskie i Księgowe Karolina Gałgowska
91 RI.273.56.2022 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu ,,Renowacja letniego pałacu,,Oranżeria" Biskupa Ignacego Krasickiego wraz zagospodarowaniem terenów wokół oraz zakup wyposażenia" 2 700,00 22.06.2022 Usługi Audytorskie i Księgowe Karolina Gałgowska
92 Aneks nr 1  do umowy nr RI.273.30.2022 zawartej w dniu 21.04.2022 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Ogrodowej.Aneks dotyczy zmiany terminu wykonania-brak akceptacji koncepcji przez zamawiajacego. 78 720,00 20.05.2022 Akint Sp.z o.o reprezentowany przez Krzysztofa Kozłowskiego
93 GK.273.78.2022 świadczenie usług polegających na utrzymaniu porządku, czystości i konserwacji zileni na terenie cmentarza żołnierzy radzieckich z okresu II wojny światowej - przy ul.Orneckiej 8 000,00 15.07.2022 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o
94 GK.272.12.1.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn.:Realizacja projektu grantowego,,Cyfrowa Gmina".Część1- Zestawy komputerowe oraz laptop. 148 754,97 28.07.2022 NTT Technology Sp.z.o.o
95 GK.272.12.2.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadaniapn.:Realizacja projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina". Część 2 - Urządzenia UTM 14 587,80 28.07.2022 Nbit Jarosław Jenczmionka Sp.zo.o.
96 GK.273.76.2022 Zakup doposażenia placu zabaw przy ul.Astronomów 9 993,34 07.07.2022 BabyCam Sp.zo.o.
97 PAiN.273.1.18.2022.PS Wynajęcie i obsłużenie atrakcji podczas imprezy dla dzieci w dniu 07.08.2022 przy Tężniach 8 000,00 01.08.2022 Kinga Suszyńska reprezentujaca firme LONDON Schol
98 GKI.273.79.2022 Odbudowa wiaty śmietnikowej przy ul.Ogrodowej 37 216,65 11.08.2022 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo,,WALDI" Łukasz Waldemar Zbutowicz
99 Aneks nr 5  do umowy RI.272.19.2021 Zmiana ceny jednostkowej za wozokilometr dla operatora autobusów miejskich 6,50 zł za wozokilometr autobusem operatora od 01.06.2022 do 30 .06.2022 07.07.2022 Bartczak Przewozy Pasażerskie Robert Bartczak
100 Aneks nr 6  do umowy RI.272.19.2021 Zmiana ceny jednostkowej za wozokilometr dla operatora autobusów miejskich 6,50 zł za wozokilometr autobusem operatora od 01.07.2022 do 31 .07.2022 11.08.2022 Bartczak Przewozy Pasażerskie Robert Bartczak
101 Zlecenie nr RI.273.67.2022 Wykonanie badań konserwatorskich i programu prac konserwatorskich w ramach zadania pn,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn,,Remont kapliczki Św.Katarzyny zlokalizowanej przy ul.Bartoszyckiej 1 11 503,96 29.07.2022 Ars Renovo Konserwacja zabytków Mirosław Cholewka
102 Aneks nr 1/2022 do umowy nr GKI.272.15.2020 z dnia 13.10.2020 Rewitalizacja budyku byłego dworca kolejowego oraz budowa poczekalni.Aneks dotyczy konieczności wykonania prac dodatkowych. 4 229 336,21 31.01.2022 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,DOMEX" Jan Fydrych
103 Aneks nr 1/2022 do umowy nr GKI.273.114.2020 z dnia 12.10.2020 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu ,,Rewitalizacja budynku dworca". Aneks dotyczy zmiany wynagrodzenia 57 256,50 09.03.2022 T.S.CONSULTING Tomasz Soin
104 RI.273.2.2022 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanego projektu ,,Rozbudowa sieci dróg gminnych w Lidzbarku Warmińskim wraz z uzbrojeniem terenu przyległego w sieci: Kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej 24 600,00 21.01.2022 Biuro Projektowe Beata Pylińska
105 RI.273.51.2022 Umowa nr TEL000135618818 (RI.273.51.2022) Świadczenie usług telekomunikacyjnych Miesięczny okres rozliczenia - zgodnie z cennikiem 06.05.2022 Orange Polska Spółka Akcyjna
106 Umowa nr 010/2022/12642/UG      (RI .273.52.2022) dostawa gazu ziemnego do budynku przy ul Kolejowej 5A rozliczenie wg cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń określonych szczegółowo w Taryfie 14.04.2022 PGNiG Obrót Detaliczny Sp zo.o.
107 Umowa nr 39/2022 Dostawa wody i odbiór ścieków do budynku użyteczności publicznej - ul.Kolejowa 7 rozliczenie wg cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków 18.05.2022 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
108 Umowa nr 06/03/2022/DS/NK  (RI273.43.2022) Usługa ochronna w formie monitorowania systemu alarmowego pożarowego - budynek  - Dworca w Lidzbarku Warmińskim Gmina Miejska płaci miesięczny abonament 270,60 zł 05.05.2022 TP TELTECH Sp z o.o.
109 RI.273.39.2022 Wykonanie linii światłowodowej łączacej budynek Urzędu Miasta z budynkiem Dworca 9 716,68 05.05.2022 Firma Komputerowa ,,HE-MAN" Dariusz Hejman
110 RI.273.36.2022 Wykonanie dodatkowego pomieszczenia łazienki wraz z niezbędnymi instalacjami w budynku byłego dworca kolejowego 55 193,59 16.05.2022 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,DOMEX" Jan Fydrych
111 RI.273.27.2022 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,,Utwardzenie ciagu pieszo-jezdnego ulicy Wiosennej" 20 000,00 10.05.2022 MD Studio Monika Iskra
112 RI.273.20.2022 Wykonanie odwodnienia terenu przy strefie uzdrowiskowej 10 941,51 11.03.2022 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
113 RI.273.12.2022 Naprawa fontanny na Bulwarze 18 019,50 28.02.2022 TECHNOMEL Kazimierz Kozieł
114 RI.273.8.2022 Opracowanie Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej dla budynku dworca kolejowego 9 840,00 08.02.2022 Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Maciej Hamerski
115 RI.273.1.2022 Zgospodarowanie terenu przyległego do inwestycji,,Budowa parkingu przy ulicy Nowej i Wiejskiej 58 689,76 12.01.2022 TECHNOMEL Kazimierz Kozieł
116 RI.272.7.3.2022 Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic:Grabowskiego,Kolejowej i Kanałowejw formule ZiW za wykonanie dokumentacji    -     92 127,00zł za wykonanie robót 3 249 317,03zł 29.04.2022 TECHNOMEL Kazimierz Kozieł
117 RI.272.7.1.2022 Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic:Grabowskiego,Kolejowej i Kanałowejw formule ZiW cz.1 za wykonanie dokumentacji    -     84 255,00 zł za wykonanie robót 2 113 197,13 zł 29.04.2022 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o.
118 RI.272.7.2.2022 Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic:Grabowskiego,Kolejowej i Kanałowejw formule ZiW cz.2 za wykonanie dokumentacji    -     42 435,00 zł za wykonanie robót 1 056 991,28 zł 29.04.2022 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o.
119 PAiN.273.1.20.2022.PS Przeprowadzenie w okresie 26.07.22 do 31.08.22 szkolenia terenowego wśród sprzedawców napojów alkoholowych i właściceli sklepów posiadających zezwoleniena sprzedaż alkocholu 2 500,00 02.08.2022 Centrum Rozwiazywania Problemów Społecznych  - Rafał Gorczowski
120 Umowa  nr 2022/02/04/70003368/15 świadczenie usług telekomunikacyjnych dla nr tel.722105805 35,67zł abonament 04.02.2022 Polkomtel sp.z o.o.
121 umowa nr 2022/08/19/70003368/78 świadczenie usług telekomunikacyjnych dla nr 887808003 60,27 zł abonament 19.08.2022 Polkomtel sp.z o.o.
122 umowa nr TEL000136313065 świadczenie usług telekomunikacyjnych dla nr 895190207 39,99 abonament 29.07.2022 Orange Polska S.A.
123 Aneks nr 1 /2022 do umowy Nr RI.273.37.2022 z dnia 10.06.2022 Aneks dotyczy zmiany zapisu oczywistej pomyłki pisarskiej zawartej w $ 2ust. 3 pkt.umowy -,,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego termodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warminskim'' 135 000,00 30.08.2022 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe,,Ósemka" Kinga Zawistowska reprezentowana przez Andrzeja Zawistowskiego
124 RI.273.69.2022 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanego projektu ,,Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowe ulicy polnej oraz Kolejowej" 10 000,00 12.08.2022 Usługi Projektowe Pylińscy Spółka Cywilna
125 RI.273.71.2022 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn,,Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic:Grabowskiego,Kolejowej i Kanałowej" 43 665,00 29.08.2022 INWEST-BUD Mariusz Piórkowski
126 Aneks do umowy nr PAiN.273.1.4.2022.PS zawartej 01.02.2022. Aneks nr PAiN.273.1.21.2022.PS udzielenie pomocy psychologicznej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie- aneks dotyczy zwiększenia godzin pracy do180,5 110,00 zł  za 1 godz.   30.08.2022 Elwira Apanowicz
127 Aneks nr 1 /2022 do umowy Nr RI.273.56.2022 z dnia 22.06.2022 Dotyczy przeprowadzenia audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu,,Oranżeria"Biskupa Ignacego Krasickiego wraz z zagospodarowaniem terenów wokół oraz wyposażenia. Aneks dotyczy terminu przekazania raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego. 2 700,00 13.07.2022 Usługi Audytorskie i Ksiegowe Karolina Gałgowska
128 Aneks nr 1 /2022 do umowy Nr RI.273.55.2022 z dnia 22.06.2022 Dotyczy przeprowadzenia audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu,,Zagospodarowanie plaży miejskiej w Wielochowie. Aneks dotyczy terminu przekazania raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego.  3 500,00 13.07.2022 Usługi Audytorskie i Ksiegowe Karolina Gałgowska
129 PAiN.273.1.19.2022.PS wykonanie oprawy artystycznej do pikniku rodzinnego - zwiazanego z profilaktyką uzależnień od mediów cyfrowych. 4 500,00 01.08.2022 TEATR FORMA reprezentowany przez Katarzynę Laskowską
130 PAiN.273.1.26.2022.PS Przeprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej  w Przedszkolu Niepublicznym ,,Puchatek" 50,00 zł za godz  lekcyjną  -  max 3 750,00 zł 01.09.2022 Agnieszka Konieczek
131 PAiN.273.1.31.2022.PS Przeprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej  w Przedszkolu Niepublicznym,,Akademia Uśmiechu" 50,00 zł za godz  lekcyjną  -  max 2 250,00 zł 01.09.2022 Katarzyna Jakiel
132 PAiN.273.1.29.2022.PS Przeprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej  w Przedszkolu ,,Kubuś" 50,00 zł za godz  lekcyjną  -  max 3 750,00 zł 01.09.2022 Katarzyna Jakiel
133 PAiN.273.1.24.2022.PS Przeprowadzenie realizacji programów profilaktycznych objetych scenariuszem pt,,Ring wolny",,,Kiszone ogórki",oraz warsztatów ,,Radzenie sobie z presją rówieśniczą"  w Szkołach Podstawowych Nr1( 6 realizacji ), Nr 3 ( 9 realizacji), Nr 4 (6 realizacji) 6 300,00 30.08.2022 ,,Profil Andrzej Grochowalski"
134 PAiN.273.1.23.2022.PS Przeprowadzenie realizacji programu profilaktycznego objetego scenariuszem pt ,,Korekta" w szkołach ponadpodstawowych - ZSO ( 2 realizacje), ZSZ (6 realizacji) Liceum Katolickie (2 realizacje) 4 000,00 30.08.2022 ,,Profil Andrzej Grochowalski"
135 PAiN.273.1.25.2022.PS Przeprowadzenie realizacji programu profilaktycznego objetego scenariuszem pt,,Przemoc w nastoletnich zwizakach"  w szkołach ponadpodstawowych - 6 realizacji.,, 4 800,00 30.08.2022 ,,Profil Andrzej Grochowalski"
136 PAiN.273.1.27.2022.PS Przeprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej  dla dzieci ZSP Przedszkola nr 6 50,00 zł za godz  lekcyjną  -  max 3 750,00 zł 01.09.2022 Anna Wasilewska
137 PAiN.273.1.30.2022.PS Przeprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej  dla dzieci Przedszkola Niepublicznego ,,Miś" 50,00 zł za godz  lekcyjną  -  max 3 750,00 zł 01.09.2022 Paulina Sędrowska
138 PAiN.273.1.28.2022.PS Przeprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej  dla dzieci Przedszkola nr 5,,Piąteczka" 50,00 zł za godz  lekcyjną  -  max 3 750,00 zł 01.09.2022 Aneta Wolańska
139 Aneks nr 7  do umowy RI.272.19.2021 Zmianie ulega liczba linii komunikacyjnych od dnia 02.09.2022 6,50 zł za wozokilometr od 01.07.2022 do 22 .12.2022 01.09.2022 Bartczak Przewozy Pasażerskie Robert Bartczak
140 Aneks nr 8  do umowy RI.272.19.2021 Zmiana ceny jednostkowej za wozokilometr dla operatora autobusów miejskich od 01.08.2022 do 31.08.2022 6,50 zł za wozokilometr autobusem operatora od 01.08.2022 do 31 .08.2022 01.09.2022 Bartczak Przewozy Pasażerskie Robert Bartczak
141 RI.273.72.2022 Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku dla zadania pn,,Przebudowa budynku po byłej kotłowni oraz terenu przylegajacego na potrzeby centrum rehabilitacji i aktywności sportowej przy ul.Leśnej" 20 000,00 12.09.2022 Architektura i Konstrukcje  Daniel Dymkowski
142 Umowa nr TEL000136313065 świadczenie usług telekomunikacyjnych Abonament -  39,99 zł za miesiąc 29.07.2022 Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie
143 PAiN.273.1.22.2022.PS Przeprowadzenie  12 realizacji programu profilaktycznego ,,ODLOT" dla uczniów szkół średnich (ZSO - 4,ZSZ - 6, Liceum Katolickie - 2)oraz 7 realizacji programu profilaktycznego  ,,DEBATA" dla uczniów szkół podstawowych (SP1-1, SP3-3, Sp4 - 2, SOSW-1)  13 300,00 30.08.2022 Ośrodek Profilaktyki i Edukacji ,,LIDER"-Elżbieta Górecka
144 Aneks nr1/2022 do umowy GKI.272.13.2021 z dnia 20.07.2021 Protokół konieczności nr 1 z dnia 01.03.2022- konieczność wykonania robót dodatkowych 16 428 075,03 16.03.2022 Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa  ,,PYZAK"
145 Aneks nr2/2022 do umowy GKI.272.13.2021 z dnia 20.07.2021 Konieczność wykonania robót dodatkowych ujętych w protokole nr 2 z dnia 16.08.2022 16 495 533,63 30.08.2022 Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa  ,,PYZAK"
146 RI.273.70.2022 Dostawa urządzeń zabawowych w ramach zadania pn,,Zakup doposażenia placu zabaw w parku im.I.Kwinto" 42 696,99 18.08.2022 GRUPA PLAYTIME sp.z o.o.
147 GG.273.84.2022.JB Podział działek zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomosciami (20 działek) 12 800 05.10.2022 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Andrzej Wobalis
148 Aneks nr 9  do umowy RI.272.19.2021 6,50 zł za wozokilometr autobusem operatora od 01.09.2022 do 30 .09.2022 6,50 zł za wozokilometr autobusem operatora od 01.09.2022 do 31 .09.2022 05.10.2022 Bartczak Przewozy Pasażerskie Robert Bartczak
149 Aneks nr 2  do umowy nr RI.273.30.2022 zawartej w dniu 21.04.2022 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Ogrodowej.  Aneks dotyczy zmiany  terminu wykonania w całości dokumentacji  z 20.09.2022 na 31.10.2022  78 720,00 20.09.2022 Akint Sp.z o.o reprezentowany przez Krzysztofa Kozłowskiego
150 RI.273.78.2022 Budowa oświetlenia ulicznego między ul.A.Świetochowskiego a ul.11 Listopada 25 953,00 27.10.2022 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski
151 GK.273.82.2022 Utwardzenie płytami nawierzchni drogi gminnej - ul.Mazurska 30 000,00 03.10.2022 Przedsiebiorstwo Transportow0-Sprzetowe Budownictwa,,PYZAK" Anna Pyzak
152 GG.273.83.2022.JB Wycena lokali mieszkalnych i uzytkowych - 7 lokali 3 500,00 22.10.2022 Wycena Nieruchomości Jolanta Puszko
153 PAiN.273.1.32.2022.PS Przeprowadzenie dziesięciu zadań profilaktycznych (po cztery godziny dydaktyczne) objętych scenariuszem programu pt.,,Szkoła dla rodziców" 2 000,00 19.09.2022 Anna Majewska
154 RI.273.83.2022 Przebudowa budynki po byłej kotłowni oraz terenu przylegającego na potrzeby centrum rehabilitacji i aktywności sportowej przy ul.Leśnej 58 000,00 04.11.2022 CONSTRUCT - ON Daniel Dymkowski
155 GK.273.98.2022 Realizacja usługi zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 240,00 zł za każdą tonę węgla odebranego, dostarczonego i wydanego osobie uprawnionej 10.11.2022 Ryszard Wójcik Usługi i Transport
156 RI.273.75.2022 Wykonanie ekspertyzy p.poż budynku przy ul.Ogrodowej 1 w ramach zadania,,Termodernizacja budynku przy ul.Ogrodowej1" 17 220,00 07.11.2022 Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Maciej Hamerski
157 Aneks nr 1/2022 do umowy nr GKI 273.106.2019 z dnia 27.05.2019 Wykonanie projektu dla inwestycji,,Remont kapliczki Św.Katarzyny" -zmiana wykonania terminu przedmiotu umowy do dnia 31.03.2023 7 380,00 18.11.2022 Biuro projektowe Bud-Arch reprezentowane przez Jacka Tomczyka
158 Aneks nr 2/2022 do umowy nr 273.37.2022 z dnia 10.06.2022 Aneks dotyczy zmiany wynagrodzenia i terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.01.2023.( konieczność opracowania analizy historyczno-konserwatorskiej stolarki okiennej wraz z wizualizacją) 159 600,00 30.10.2022 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe,,Ósemka" Kinga Zawistowska reprezentowana przez Andrzeja Zawistowskiego

Akapit nr 2 - brak tytułu

Zarządzenie Nr SE.0050.26.2015.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015 r.
Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.
 
Centralny Rejestr Umów 2022
 
L.p. Numer umowy  Przedmiot umowy Kwota umowy Data zawarcia Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko
159 Aneks nr 3  do umowy nr RI.273.30.2022 zawartej w dniu 21.04.2022 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Ogrodowej. Aneks dotyczy zmiany  terminu wykonania w całości dokumentacji  z 31.10.2022 na 10.12.2022  78720,00 31.10.2022 Akint Sp.z o.o reprezentowany przez Krzysztofa Kozłowskiego
160 PAiN.273.1.33.2022.PS Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla uczniów, wychowawców i mieszkańców Gminy Miejskie-w sumie 8h 8 000,00 03.10.2022 Marek Kaczmarzyk Neurodydaka
161 RI.273.92.2022 wykonanie ekspertyzyp.pożw ramach zadania pn.:,,Przystosowanie obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul.Polna 36 22140,00 18.11.2022 Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Maciej Hamerski
162 PAiN.273.1.34.2022.PS Sprzątanie pomieszczenia Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin od dnia 01.12.2022 do 31.12.2022 w godz.5,30-7,00 25,00 za 1 godz. 28.11.2022 Agnieszka Jurgielewicz
163 PAiN.273.34.2022.PS Przeprowadzenie 3 warsztatów w klasie Ia Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 04.11-2022.12.2022 stawka za godzine zegarową - 56,32zł 04.11.2022 Iwona Ludwińska
164 PAiN.273.36.2022.PS Przeprowadzenie 3 warsztatów w klasie Ic Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 04.11-2022.12.2022 stawka za godzine zegarową - 56,32zł 04.11.2022 Agnieszka Karpyza
165 PAiN.273.37.2022.PS Przeprowadzenie 3 warsztatów w klasie Ia Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 04.11.2022 - 20.12.2022 stawka za godzine zegarową - 56,32zł 04.11.2022 Grażyna Miros
166 PAiN.273.38.2022.PS Przeprowadzenie 3 warsztatów w klasie Ib Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 04.11.2022 - 20.12.2022 stawka za godzine zegarową - 56,32zł 04.11.2022 Jadwiga Panasiuk
167 PAiN.273.35.2022.PS Przeprowadzenie 3 warsztatów w klasie Ib Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 04.11.2022 - 20.12.2022 stawka za godzine zegarową - 56,32zł 04.11.2022 Jolanta Stańczak
168 PAiN.273.39.2022.PS Przeprowadzenie 4 warsztatów w klasie Ia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 04.11.2022- 20.12.2022 stawka za godzine zegarową - 56,32zł 04.11.2022 Anna Gess
169 PAiN.273.40.2022.PS Przeprowadzenie 4 warsztatów w klasie Ib Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 04.11.2022 - 20.12.2022 stawka za godzine zegarową - 56,32zł 04.11.2022 Monika Rybicka
170 Umowa o dofinansowanie nr 00007/22/09011/OA-CM/D w ramach programu ,,Ciepłe Mieszkanie" Udzielenie Gminie dotacji na realizację przedsięwzięcia na podstawie wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego,,Ciepłe Mieszkanie" 2325000,00 25.11.2022 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie reprezentowany przez Prezesa Zarządu Jarosława Bogusz
171 Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym nr 6/O/22/L Udzielenie długoterminowego kredytu w rachunku kredytowym  3000000,00 05.12.2022 Bank Spółdzielczy w Bartoszycach. Oddział w Lidzbarku Warmińskim reprezentowany przez Prezes Zarządu Izabelę Herman-Mozolewska i Wiceprezes Zarządu Anetę Zalewską
172 Aneks nr 1 do umowy nr GK.273.54.2022 z dnia 29.04.2022 Dostawa i montaż 3 sztuk osłon śmietnikowych  w ramach zadania pn.,, Wiaty śmietnikowe w obrębie ul. Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim"- aneks  dotyczy opóźnienia w realizacji zadania polegającego na budowie drogi pomiędzy ulcą Dąbrowskiego a ulicą Spółdzielców 15 788,56 30.11.2022 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o
173 Aneks nr 2 do umowy nr GK.273.54.2022 z dnia 29.04.2022 Dostawa i montaż 3 sztuk osłon śmietnikowych  w ramach zadania pn.,, Wiaty śmietnikowe w obrębie ul. Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim"- aneks  dotyczy opóźnienia w realizacji zadania polegającego na budowie drogi pomiędzy ul. Dąbrowskiegi a ul.Spółdzielców. 15 788,56 30.11.2022 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o
174 GK.272.13.2022 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej wraz z wyposażeniem gniazd w pojemniki i zapewnieniem worków dla określonych nieruchomości oraz utworzenie i prowadzenie MPSZOK 2100200,00 09.12.2022 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o
175 OR.273.139.2022.IN Świadczenie usług na rzecz Gminy Miejskiej oraz podległych jednostek organizacyjnych poprzez zapewnienie pełnej obsługi prawnej 4 750,00zł  za 1 miesiąc 09.12.2022 Kancelaria radcy Prawnego ELLEX waldemar Żbikowski
176 OR.273.140.2022.IN Świadczenie usług na rzecz Gminy Miejskiej w tym pracowników urzędu oraz jednostki podległej tj.Centrum Usług Wspólnych 6 250,00 zł za 1 miesiąc 09.12.2022 Kancelaria Radców Prawnych Siergiej i Partnerzy
177 GK.271.23.2022 Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na ulicach, drogach, chodnikach i na innych ciągach komunikacyjnych znajdujacych się na terenie miasta 604 684,72 21.12.2022 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o
178 GK.273.101.2022 Interwencyjne odławianie zwierzat bezdomnych stwarzajacych zagrożenie i podejmowanie rannych zwierząt potrąconych w wypadkach 45 829,80 14.12.2022 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o
179 GK.273.105.2022 Administrowanie targowiska miejskiego, położonego przy ulicy Ogrodowej 107 000,00 16.12.2022 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o
180 GK.273.104.2022 Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego znajdującego sie na terenie miasta 66 420,00 21.12.2022 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego zbigniew Dunajewski
181 OR.273.130.2022 Usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych 108 630,60 21.12.2022 Poczta Polska S.A. reprezentowana przez Menadżera ds.Sprzedaży- Jana Sołowieja (Region Sieci w Olsztynie)
182 Aneks nr 4  do umowy nr RI.273.30.2022 zawartej w dniu 21.04.2022 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ogrodowej. Aneks dotyczy zmiany terminu wykonania w całości dokumentacji z 10.12.2022 na 19.12.2022. . 78720,00 10.12.2022 Akint Sp.z o.o reprezentowany przez Krzysztofa Kozłowskiego
183 GK.272.18.2022 Polisa - Ubezpieczenie Gminy Miejskiej na rok 2023 w ramach nastepujacych ubezpieczen: 1)Mienia od wszystkich ryzyk, 2) Sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) odpowiedzialności cywilnej, 4) Nastepstw nieszczęsliwych wypadków 246 335,60 30.12.2022 TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
184 GK.272.19.2022 Ubezpieczenie Gminy Miejskiej na rok 2023 w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych: 1) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie autocasco, 3) Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów, 4) ubezpieczenie assistance 65 588,75 30.12.2022 Generali TU S.A.
185 GK.273.102.2022 Świadczenie usług usuwania awariii konserwacji sieci kanalizacji deszczowej znajdującej sie na terenie Lidzbarka Warminskiego 104 149,60 30.12.2022 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o.
186 Umowa nr RTiI.272.16.2022 Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów w ramach zadania inwestycyjnego pn:,,Rozwój mobilności transportu publicznego Gminy Miejskiej - etap II 194 880,00 30.12.2022 ELEKTROMETAL Spółka Akcyjna
187 Umowa nr RTiI.272.17.2022 Dostawa 2 sztuk autobusów elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn:,,Rozwój mobilnościi transportu publicznego Gminy Miejskiej - etap II 4. 260,720,00 30.12.2022 BUSNEX POLAND Spz o.o.
188 Umowa nr RTiI.273.63.2022 świadczenie usług zarzadzania,konserwacji i administrowania obiektem tężni solankowej 70 761,90 30.12.2022 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o.
189 Umowa nr RTiI.7240.31.2022 świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego  ( komunikacja miejska) w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 849 946,00 30.12.2022 Bartczak Przewozy Pasażerskie -Robert Bartczak
190 GK.273.113.2022 Utrzymanie toalety parkowej  w czystości i porządku -  sucha fosa przy ul.Krzywej od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023 14 850,00 3012.2022 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o
191 RI.273.95.2022 Dostawa urządzeń zabawowych w ramach zadania pn: ,,Doposażenie infrastruktury szkolnej przy ul.Szkolnej 2 w Lidzbarku Warminskim" 31 329,50 09.12.2022 P.W. Art-BUD Jan Lachowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Stramko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-04 08:56:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-04 09:03:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Stramko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-16 09:48:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »