ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 11
Data ogłoszenia
2021-08-25
Termin składania dokumentów
2021-09-08 15:00:00
Stanowisko
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 12
Data ogłoszenia
2021-08-23
Termin składania dokumentów
2021-09-03 15:00:00
Stanowisko
podinspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
GOSPODARKI KOMUNALNEJ i INWESTYCJI
Lp: 13
Data ogłoszenia
2021-07-23
Termin składania dokumentów
2021-08-06 15:00:00
Stanowisko
sekretarz
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 14
Data ogłoszenia
2021-06-01
Termin składania dokumentów
2021-06-15 15:00:00
Stanowisko
podinspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
organizacyjny i spraw obywatelskich
Lp: 15
Data ogłoszenia
2021-05-18
Termin składania dokumentów
2021-05-28 15:00:00
Stanowisko
podinspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
organizacyjny i spraw obywatelskich

Nawigacja między stronami listy informacji