ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o terminie sesji RM

Informacja ogłoszona dnia 2021-09-24 11:59:07 przez Adrian Piotrowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E   
Na  podstawie  art. 20 ust. 3  ustawy   z    dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) podaję do wiadomości, że została zwołana XLV Sesja Rady Miejskiej
w Lidzbarku Warmińskim na dzień 28 września 2021 roku (wtorek). 
Projekt porządku obrad przewiduje:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr XLII/2021, Nr XLIII/2021  i Nr XLIV/2021 z poprzednich sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Dyskusja  nad sprawozdaniem Burmistrza.
 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Miasta Lidzbark Warmiński (14 terenów).
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Uchwała w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2018-2022.
 10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/420/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/256/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Kolejowej.
 12. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Łaziennej oraz ul. Orła Białego.
 13. Uchwała w sprawie  przystąpienia Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
 14. Uchwała w sprawie  ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 15. Uchwała w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej oraz zasad poboru tej opłaty na 2022 rok.
 16. Uchwała w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na 2022 rok.
 17. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.
 18. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2021-2054.
 19. Interpelacje radnych.
 20. Zapytania radnych.
 21. Wnioski  i  petycje obywateli.
 22. Zamknięcie obrad.
 
Sesja  Rady  Miejskiej  odbędzie  się  w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 16:30.                                                                                                                                                  
 
PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ
Dorota Michalak  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Rosa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-24 11:58:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-24 11:59:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-20 12:27:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
79 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony