ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o terminie sesji RM

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-12 08:00:23 przez Adrian Piotrowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że została zwołana L Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień  19 stycznia 2022 roku (środa).
 
Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XLIX/2021 z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.
6. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lidzbark Warmiński na lata 2022- 2025.
7. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński na lata 2022-2025.
8. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.
9. Uchwała w sprawie
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/247/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
11. Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Lidzbarka Warmińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.
12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2018-2022.
13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
14. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości dotacji w ramach konkursu o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w roku 2022.
15. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Powiatem Lidzbarskim.
16. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Powiatem Lidzbarskim.
17. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.
18. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2022–2054.
19. Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLVII/342/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.
20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2022 r.
21. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
22. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.
23. Interpelacje radnych.
24. Zapytania radnych.
25. Wnioski i petycje obywateli.
26. Zamknięcie obrad.
 
 
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 16.30.
 
INFORMACJA
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, osoby zainteresowane przebiegiem obrad Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim prosimy o śledzenie transmisji on-line  – za pośrednictwem Portalu Esesja pod linkiem  Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim - transmisje z sesji Rady w serwisie eSesja.tv
 
 
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Dorota Michalak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kępińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-12 07:59:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Piotrowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-12 08:00:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Piotrowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-12 09:00:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
48 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony