ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Analiza Gospodarki Odpadami za 2023 rok w mieście Lidzbark Warmiński

Akapit nr 1 - brak tytułu

ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2023 ROK
W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI
 
W roku 2023 odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmowało się Konsorcjum w składzie: Lider – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, ul. Dantyszka 13 oraz Partner – Remondis  Warmia – Mazury Spółka z o.o.,
ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn, które zostało wyłonione w przetargu nieograniczonym.
Odpady komunalne selektywnie zebrane oraz zmieszane odebrane od właścicieli nieruchomości oraz pochodzące z Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) przekazywane były do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie. Odpady przekazywane były za pośrednictwem Stacji przeładunkowej w Medynach, która funkcjonuje w ramach ZGOK.
Zagospodarowanie odpadów odbywa się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK), gdzie występuje mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych ukierunkowane na produkcję wysokiej jakości paliwa alternatywnego z odpadów.
Koszty gospodarowania odpadami przedstawiały się następująco:
1. Odbiór i transport odpadów do Stacji przeładunkowej w Medynach  oraz prowadzenie MPSZOK  - 2 100 200,00 zł
2. Zagospodarowanie odpadów  - 3 392 148,10 zł
3. Wpływy z opłat za odpady ( zamieszkałe i niezamieszkałe ) – 6 033 642,24 zł
Liczba mieszkańców miasta na koniec 2023 roku wynosiła 14 277 osób. Wszyscy mieszkańcy zostali objęci systemem odbioru i zagospodarowania odpadów.
Ilość odpadów komunalnych zebrana z terenu Lidzbarka Warmińskiego w 2023 roku:
Rodzaj odpadu
Ilość odpadów [Mg]
zmieszane
         3969,84
tworzywa sztuczne
         341,68
szkło
         213,84
papier
         298,88
wielkogabarytowe
         211,16
beton i gruz
         62,8
żużle i popioły
         16,8
elektrozbiórka
         29,26
przeterminowane leki
         0,427
zużyte opony
         12,42
odpady biodegradowalne
         432,6
                                                  SUMA                                             
         5589,707
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałą Nr XXIX/189/2020 z dnia 30 września 2020 r. Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim wprowadzono zwolnienie za kompostowanie odpadów w kompostowniku przydomowym, które wynosi 1,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W roku 2022 zadeklarowano 102 kompostowniki.
W 2023 r. osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych wyniósł 16,89%.
W 2023 r. osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 0%.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-30 14:36:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Mazurowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-30 14:37:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Mazurowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-30 14:37:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
73 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Analiza Gospodarki Odpadami za 2022 rok w mieście Lidzbark Warmiński

Akapit nr 1 - brak tytułu

ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2022 ROK
W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI
 
W roku 2022 odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmowało się Konsorcjum w składzie: Lider – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, ul. Dantyszka 13 oraz Partner – Remondis  Warmia – Mazury Spółka z o.o.,
ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn, które zostało wyłonione w przetargu nieograniczonym.
Odpady komunalne selektywnie zebrane oraz zmieszane odebrane od właścicieli nieruchomości oraz pochodzące z Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) przekazywane były do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie. Odpady przekazywane były za pośrednictwem Stacji przeładunkowej w Medynach, która funkcjonuje w ramach ZGOK.
Zagospodarowanie odpadów odbywa się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK), gdzie występuje mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych ukierunkowane na produkcję wysokiej jakości paliwa alternatywnego z odpadów.
Koszty gospodarowania odpadami przedstawiały się następująco:
1. Odbiór i transport odpadów do Stacji przeładunkowej w Medynach  oraz prowadzenie MPSZOK - 1 588 376,85  zł
2. Zagospodarowanie odpadów  -- 3 337 368,47 zł ZGOK + 2 528,28 zł SILVA
3. Wpływy z opłat za odpady ( zamieszkałe i niezamieszkałe ) – 6 067 984,02 zł
Liczba mieszkańców miasta na koniec 2022 roku wynosiła 14 458 osób. Wszyscy mieszkańcy zostali objęci systemem odbioru i zagospodarowania odpadów.
Ilość odpadów komunalnych zebrana z terenu Lidzbarka Warmińskiego w 2022 roku:
 
Rodzaj odpadu
Ilość odpadów [Mg]
zmieszane
         3854,53
tworzywa sztuczne
         337,36
szkło
         244,22
papier
         287,8
wielkogabarytowe
         237,08
beton i gruz
         58,64
żużle i popioły
         78,04
elektrozbiórka
         24,21
przeterminowane leki
         0,489
zużyte opony
         12,78
odpady biodegradowalne
         538,72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałą Nr XXIX/189/2020 z dnia 30 września 2020 r. Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim wprowadzono zwolnienie za kompostowanie odpadów w kompostowniku przydomowym, które wynosi 1,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W roku 2022 zadeklarowano 97 kompostowniki.
W 2022 r. osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych wyniósł 18,62 %.
W 2022 r. osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 0 %.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-28 14:35:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Mazurowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-28 14:36:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Mazurowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-28 14:36:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
455 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Analiza Gospodarki Odpadami za 2021 rok w mieście Lidzbark Warmiński

Akapit nr 1 - brak tytułu

ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2021 ROK
W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI
 
W roku 2021 odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmowało się Konsorcjum w składzie: Lider – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim oraz Partner – Remondis  Warmia – Mazury Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Partyzantów 3,
10-522 Olsztyn, które zostało wyłonione w przetargu nieograniczonym.
Odpady komunalne selektywnie zebrane oraz zmieszane odebrane od właścicieli nieruchomości oraz pochodzące z Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) przekazywane były do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie. Odpady przekazywane były za pośrednictwem Stacji przeładunkowej w Medynach, która funkcjonuje w ramach ZGOK.
Zagospodarowanie odpadów odbywa się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK), gdzie występuje mechaniczno–biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych ukierunkowane na produkcję wysokiej jakości paliwa alternatywnego z odpadów. Zmieszane odpady komunalne kierowane są na linię produkcji paliwa alternatywnego umożliwiającą odzysk niektórych surowców.
Z przekazanych do ZGOK 3952,69 Mg odpadów zmieszanych.
Koszty gospodarowania odpadami przedstawiały się następująco:
- odbiór i transport odpadów do Stacji przeładunkowej w Medynach – 1523 461,58  zł
- zagospodarowanie odpadów  - 3538 354,68 zł
 
Liczba mieszkańców na koniec 2021 roku wynosiła 14707. Wszyscy mieszkańcy zostali objęci systemem odbioru i zagospodarowania odpadów.
 
Ilość odpadów komunalnych zebrana z terenu Lidzbarka Warmińskiego w 2021 roku:
 
 
 
Rodzaj odpadu
Ilość odpadów [Mg]
zmieszane
         3952,69
tworzywa sztuczne
         344,34
szkło
         258,5
papier
         284,9
wielkogabarytowe
         279,21
beton i gruz
         67,48
żużle i popioły
         126,6
elektrozbiórka
          31,27
przeterminowane leki
          0,46
zużyte opony
          13,36
odpady biodegradowalne
          525,52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałą Nr XXIX/189/2020 z dnia 30 września 2020 r. Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim uchwalono zwolnienie za kompostowanie odpadów w kompostowniku przydomowym wynosi 1,50 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W roku 2021 zadeklarowano 83 kompostowniki.
W 2021 r. osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 0 %.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Prawdzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-29 14:56:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Mazurowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-29 14:57:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Mazurowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-29 14:57:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
952 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »